Danh mục

Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 4.103 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
3801

Công văn 4177/BCĐ-TW của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương về việc tăng cường công tác kiểm tra, chống gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 27/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
3802

Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT/BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005

Ban hành: 28/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2004
3803

Quyết định 181/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 1, giai đoạn 2004 - 2005

Ban hành: 22/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
3804

Thông tư liên tịch 74/2004/TTLT/BTC-BVHTT của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn hỗ trợ kinh phí hoạt động sáng tạo tác phẩm công trình văn học nghệ thuật năm 2004

Ban hành: 19/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2004
3805

Quyết định 173/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2004 - 2005

Ban hành: 15/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
3806

Nghị định 144/2004/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra thể dục thể thao

Ban hành: 14/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2004
3807

Quyết định 106/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổng công ty Du lịch Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Ban hành: 12/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2006
3808

Thông tư 69/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí cấp không thu tiền một số báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ban hành: 09/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2004
3809

Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành "Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp"

Ban hành: 02/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2004
3810

Nghị định 141/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao

Ban hành: 01/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
3811

Quyết định 102/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập tổng công ty du lịch Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Ban hành: 24/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2006
3812

Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka

Ban hành: 11/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
3813

Quyết định 152/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư

Ban hành: 10/06/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
3814

Quyết định 332/2004/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc gia nhập Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật

Ban hành: 07/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
3815

Quyết định 129/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá - xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Gò Vấp, giai đoạn 2004 - 2005

Ban hành: 07/05/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
3816

Quyết định 17/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành "Quy chế sao chép tác phẩm tạo hình"

Ban hành: 05/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2004
3817

Quyết định 98/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho sở Du lịch

Ban hành: 13/04/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2006
3818

Quyết định 79/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy hoạhc một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 6, giai đoạn 2004 - 2005

Ban hành: 05/04/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
3819

Quyết định 70/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành tiêu chuẩn phường - thị trấn Văn hoá năm 2004

Ban hành: 25/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
3820

Quyết định 69/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành tiêu chuẩn xã văn hoá năm 2004

Ban hành: 25/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
Vui lòng đợi