Danh mục

Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 4.103 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
3761

Quyết định 23/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 01/02/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
3762

Quyết định 22/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 01/02/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
3763

Quyết định 04/2005/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Định mức tính vật liệu, nhân công thực hiện công tác trang trí cổ động trực quan ngành Văn hoá -Thông tin

Ban hành: 31/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
3764

Quyết định 19/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi khoản 7.3 của điều 7 quy chế giải thưởng Văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 31/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
3765

Thông tư liên tịch 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT Bộ Văn hoá-Thông tin và Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao

Ban hành: 27/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2005
3766

Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BVHTT-BNV của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về văn hoá - thông tin ở địa phương

Ban hành: 21/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2005
3767

Quyết định 09/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá - xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Củ Chi, năm 2005

Ban hành: 19/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2006
3768

Quyết định 10/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá có tính chất nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2005

Ban hành: 19/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2006
3769

Thông báo 0141/TM-DM của Bộ Thương mại về việc bãi bỏ lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Canada

Ban hành: 18/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2005
3770

Thông báo 0061/TM-DM của Bộ Thương mại về việc xuất khẩu hàng dệt may số lượng nhỏ sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

Ban hành: 10/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2005
3771

Quyết định 03/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 12 năm 2005

Ban hành: 10/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2006
3772

Quyết định 0028/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền phê duyệt thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 07/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2005
3773

Công văn 0086/TM-KHĐT của Bộ Thương mại về việc tổ chức thực hiện quy hoạch cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
3774

Quyết định 02/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 3 năm 2005

Ban hành: 06/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2006
3775

Thông báo 0001/TM-DM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chi tiết phân giao hạn ngạch ưu tiên cho thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ sử dụng vải sản xuất trong nước theo Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM-BCN ngày 28/7/2004 về việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2005
3776

Quyết định 1928/2004/QĐ-UBTDTT của Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc ban hành Quy chế Quản lý các đoàn ra và các đoàn nước ngoài vào Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
3777

Quyết định 340/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Nhà Bè, giai đoạn 2004 - 2005

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2006
3778

Thông báo 6627/TM-XNK về việc hướng dẫn nộp lệ phí hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

Ban hành: 30/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2005
3779

Thông tư liên tịch 129/2004/TTLT/BTC-BKHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 29/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2005
3780

Quyết định 319/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Hóc Môn, giai đoạn 2004 - 2005

Ban hành: 27/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
Vui lòng đợi