VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 18.904 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
17381

Quyết định 126/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạhc một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá - xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Bình Tân, năm 2005

Ban hành: 22/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
17382

Quyết định 127/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu cho vay, thu hồi vốn và giải quyết việc làm từ nguồn quỹ quốc gia về việc làm năm 2005

Ban hành: 22/07/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
17383

Chỉ thị 11/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 20/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2020
17384

Chỉ thị 19/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức triển khai và hưởng ứng cuộc vận động mua trái phiếu Chính phủ để đấu tư xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước đợt II

Ban hành: 19/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2006
17385

Quyết định 125/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân bố chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 để xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

Ban hành: 19/07/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
17386

Quyết định 122/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho sở Y tế thành phố

Ban hành: 15/07/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
17387

Quyết định 123/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng, chứng thực

Ban hành: 15/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2016
17388

Quyết định 121/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt điều chỉnh quy hoạhc chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/07/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
17389

Quyết định 116/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 12/07/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
17390

Quyết định 118/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 12/07/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
17391

Quyết định 117/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 12/07/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
17392

Quyết định 120/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 12/07/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
17393

Quyết định 119/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 12/07/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
17394

Quyết định 89/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo Thông tư liên tịch 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/04/2005 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ban hành: 06/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2017
17395

Chỉ thị 17/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2006

Ban hành: 04/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
17396

Quyết định 113/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm quyền xét duyệt phương án di dời tái lập hệ thống các công trình thông tin liên lạc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 01/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
17397

Quyết định 1381/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh thu phí thoát nước thải

Ban hành: 29/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2017
17398

Quyết định 94/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chuyển công ty điện cơ Thống Nhất thuộc sở công nghiệp Hà Nội thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên: điện cơ Thống Nhất

Ban hành: 28/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2006
17399

Quyết định 92/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập tổ công tác giúp việc cho ban đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2006
17400

Quyết định 91/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập ban đơn giá ca may và thiết bị thi công trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2006
Vui lòng đợi