VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Có tất cả 270 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh arow
  221

  Quyết định 2099/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh

  222

  Quyết định 2098/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2025

  223

  Quyết định 2063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tại tỉnh Trà Vinh năm 2020

  224

  Quyết định 2059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh

  225

  Quyết định 2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành kế hoạch hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  226

  Quyết định 1875/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh thuộc dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh"

  227

  Quyết định 1781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019

  228

  Quyết định 1759/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thành lập các Tổ điều hành, phục vụ tại khu tiếp nhận, cách ly tập trung tại Trường Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  229

  Quyết định 1761/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2025

  230

  Quyết định 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  231

  Quyết định 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  232

  Quyết định 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  233
  234

  Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  235

  Quyết định 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  236

  Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Bảng giá đất điều chỉnh 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  237

  Quyết định 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  238

  Quyết định 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định mức chi nhuận bút, thù lao đối với Cổng/Trang thông tin điện tử, tài liệu không kinh doanh và Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  239

  Quyết định 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  240

  Quyết định 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh