Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Có tất cả 894 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
821

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 18/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2018
822

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 18/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2015
823

Quyết định 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 18/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2017
824

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 2344/2007/QĐ-UBND ngày 18/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 10/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2016
825

Quyết định 631/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Thừa Thiên Huế

Ban hành: 13/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
826

Quyết định 448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh, bổ sung đơn giá nhà ở, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 20/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2016
827

Quyết định 209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Ban hành: 15/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
828

Quyết định 51/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 29/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2016
829

Quyết định 44/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2021
830

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 19/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2017
831

Quyết định 2544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1612/QĐ-UBND ngày 17/07/2008 của Ủy ban nhân dân

Ban hành: 08/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
832

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất và mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 30/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2016
833

Quyết định 41/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế tạm thời xét phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Thừa Thiên Huế"

Ban hành: 17/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2015
834

Quyết định 40/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 02/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2017
835

Quyết định 35/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 10/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2017
836

Quyết định 2070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 04/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
837

Quyết định 1676/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc

Ban hành: 18/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
838

Quyết định 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế tạm thời về phối hợp quản lý, tổ chức tiếp đón, phục vụ khách du lịch quốc tế bằng tàu biển cập cảng Chân Mây

Ban hành: 29/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
839

Quyết định 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Ban hành: 10/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2016
840

Quyết định 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 04/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2021
Vui lòng đợi