VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Có tất cả 1.143 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế arow
  21

  Quyết định 2773/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

  22

  Quyết định 2770/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

  23

  Quyết định 53/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

  24

  Quyết định 2764/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

  25

  Quyết định 2763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

  26

  Quyết định 2753/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

  27

  Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn tết Nguyên đán Quý Mão và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2023

  28

  Quyết định 2738/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

  29

  Quyết định 2717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất 06 lô đất tại Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3, phường Thủy Xuân, Thành phố Huế

  30

  Quyết định 2710/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất 11 lô đất xen ghép thuộc phường Thủy Xuân, Thành phố Huế

  31

  Quyết định 2719/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất 19 lô đất xen ghép thôn Đồng Xuân và thôn Sư Lỗ, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc

  32

  Quyết định 2718/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất 68 lô đất tại xã Phú Hồ và xã Phú Xuân, huyện Phú Vang

  33

  Kế hoạch 425/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Thừa Thiên Huế chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025

  34

  Hướng dẫn 426/HD-TĐKT của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Thừa Thiên Huế chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2023"

  35

  Quyết định 2704/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kết quả Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2022

  36

  Quyết định 2687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất 13 lô đất ở tại Khu quy hoạch trung tâm xã Phong An, huyện Phong Điền

  37

  Quyết định 2697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  38

  Quyết định 2686/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  39

  Quyết định 2679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

  40

  Quyết định 2683/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Mỹ thuật Huế