VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Có tất cả 215 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
22

Quyết định 782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố và phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương

Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
23

Quyết định 783/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
24

Quyết định 781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố và phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hải Dương

Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
25

Kế hoạch 747/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho một số nhóm đối tượng ưu tiên đợt 1, năm 2021

Ban hành: 07/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
26

Công văn 677/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phòng chống dịch Covid-19 gắn với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Chí Linh

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
27

Công văn 676/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phòng chống dịch Covid-19 gắn với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã Kinh Môn

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
28

Quyết định 679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh và tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
29

Công văn 609/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
30

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2021
31

Công văn 561/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
32

Công văn 558/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 21/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
33

Công văn 551/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ trong công tác tác xét nghiệm SARS-COV-2 cho các lái xe vận chuyển hàng hóa

Ban hành: 20/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2021
34

Thông báo 31/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc kiểm soát lưu thông của các phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Ban hành: 20/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2021
35

Công văn 541/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Cẩm Giàng

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2021
36

Công văn 521/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về Danh mục các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 17/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
37

Quyết định 574/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tạm cấp kinh phí cho Ủy ban nhân dân Thành phố Chí Linh để thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 17/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
38

Công văn 513/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc xét nghiệm COVID-19

Ban hành: 16/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
39

Công văn 515/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 16/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
40

Công văn 507/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc xử lý chất thải trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 15/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2021
Vui lòng đợi