VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Có tất cả 215 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 570a/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thành lập các Chốt liên ngành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 15/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
42

Quyết định 570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 15/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2021
43

Công văn 508/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường quản lý tại các Khu vực cách ly tập trung; Khu vực đang bị cách ly, phong tỏa

Ban hành: 15/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2021
44

Công văn 496/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định thời gian cách ly y tế tập trung trong phòng, chống COVID-19

Ban hành: 10/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
45

Công văn 358/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn và ban hành nội quy tại các Khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
46

Công văn 330/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm soát việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

Ban hành: 31/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2021
47

Quyết định 363/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thành lập Chốt liên ngành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 31/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
48

Công văn 326/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tạo điều kiện cho các xe chở hàng lưu thông qua địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 30/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2021
49

Quyết định 343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 29/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2021
50

Thông báo 21/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
51

Công điện 01/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
52

Công văn 289/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc cho phép học sinh, sinh viên, học viên trong tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 29/01/2021

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
53

Công văn 275/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tạm dừng việc chấp thuận cho người lao động nước ngoài nhập cảnh và cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 27/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
54

Kế hoạch 190/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hải Dương năm 2021

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
55

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tổ chức Tết Tân Sửu năm 2021

Ban hành: 08/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
56

Kế hoạch 4/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 04/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
57

Quyết định 60/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
58

Quyết định 59/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
59

Kế hoạch 4740/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
60

Quyết định 56/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 14/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2020
Vui lòng đợi