Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Có tất cả 245 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
241

Quyết định 334/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về thu phí qua cầu chợ Phú Điền, huyện Tháp Mười (Dự án B.O.T)

Ban hành: 03/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2017
242

Quyết định 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 01/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2016
243

Quyết định 62/2006/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích thực hiện Chương trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 13/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
244

Quyết định 27/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 10/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2015
245

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc sở và Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã

Ban hành: 17/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2017
Vui lòng đợi