VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Có tất cả 228 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
201

Quyết định 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định mức thu phí qua Phà Đồng Tháp

Ban hành: 27/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2015
202

Quyết định 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 19/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2018
203

Quyết định 16/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 17/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2015
204

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 02/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
205

Quyết định 39/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 28/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2016
206

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định thu phí qua phà Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 27/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2015
207

Quyết định 687/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế xét tuyển giáo viên vào các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên

Ban hành: 15/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2015
208

Quyết định 15/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 12/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2017
209

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định hỗ trợ xúc tiến thương mại

Ban hành: 27/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2016
210

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc khen thưởng khóm, ấp, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa

Ban hành: 22/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2015
211

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và Dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh

Ban hành: 05/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2015
212

Quyết định 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 06/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2017
213

Quyết định 28/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Quy định thu tiền sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở đối với diện tích vượt hạn mức đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 21/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2015
214

Quyết định 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 31/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2016
215

Quyết định 135/QĐ-UBND-TL của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về cơ cấu tổ chức lại Thanh tra tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 10/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2015
216

Quyết định 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định mức thu phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 25/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
217

Quyết định 35/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015

Ban hành: 09/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2016
218

Quyết định 31/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 30/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
219

Quyết định 29/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 14/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2020
220

Quyết định 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 23/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2020
Vui lòng đợi