VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

Có tất cả 242 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Công văn 3353/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện chính sách miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch trong thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
42

Quyết định 1811/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
43

Công văn 3301/UBND-HCTC của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 15/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2021
44

Công văn 3035/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tạm dừng hoạt động đối với các doanh nghiệp nếu không đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
45

Công văn 2991/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc chủ động rà soát kế hoạch sản xuất và cụ thể hóa danh mục vật tư nông nghiệp trong điều kiện dịch Covid-19

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
46

Quyết định 1620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thới Lai (đợt 2)

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
47

Kế hoạch 158/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Thành phố Cần Thơ năm 2021-2022

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
48

Công văn 2792/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người lao động tại chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
49

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
50

Quyết định 1491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2021
51

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
52

Công văn 2622/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn trong điều kiện thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
53

Công văn 2540/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
54

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ và Quyết định 19/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 29/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
55

Quyết định 1319/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

Ban hành: 22/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2021
56

Quyết định 1318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ban hành: 22/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
57

Quyết định 1308/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
58

Quyết định 1288/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
59

Quyết định 1275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
60

Quyết định 1266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
Vui lòng đợi