VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

Có tất cả 634 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ arow
  41

  Quyết định 3808/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trung tâm Thương mại Cái Khế, hạng mục Chung cư 5 tầng

  42

  Quyết định 3771/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt, công bố danh mục hồ, kênh/rạch không được san lấp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

  43

  Kế hoạch 223/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022 - 2030

  44

  Quyết định 3775/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

  45

  Quyết định 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  46

  Quyết định 3772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cầu Cờ Đỏ trên đường Tỉnh 919, huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

  47

  Công văn 4387/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường phòng, chống cúm gia cầm

  48

  Quyết định 3766/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quyết toán bổ sung vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị, huyện Phong Điền

  49

  Quyết định 3769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Chương trình An toàn, vệ sinh lao động Thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2025

  50

  Quyết định 3745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

  51

  Quyết định 3764/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Thành phố Cần Thơ

  52

  Quyết định 3727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp thành phố năm 2022" của Sở Khoa học và Công nghệ

  53

  Công văn 4311/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội những tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo

  54

  Quyết định 3721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua một xe ô tô cứu thương tại Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn năm 2022

  55

  Kế hoạch 220/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

  56

  Quyết định 3711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng Thành phố Cần Thơ

  57

  Quyết định 3704/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn Thành phố Cần Thơ năm 2023

  58

  Kế hoạch 219/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2045 tại Thành phố Cần Thơ

  59

  Quyết định 3700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

  60

  Quyết định 3701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Tiểu học Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1