VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

Có tất cả 634 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ arow
  21

  Công văn 4611/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội

  22

  Quyết định 3906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú Thành phố Cần Thơ

  23

  Kế hoạch 226/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phối hợp tổ chức Diễn đàn Mekong Connect 2022

  24

  Công văn 4588/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2033

  25

  Công văn 4582/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  26

  Công văn 4530/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Thông tư 14/2022/TT-BTTTT

  27

  Công văn 4528/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Thông tư 15/2022/TT-BTTTT

  28

  Quyết định 3889/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố

  29

  Quyết định 3880/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế - Xã hội Thành phố Cần Thơ

  30

  Kế hoạch 225/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

  31

  Công văn 4493/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

  32

  Quyết định 3859/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn thu hợp pháp của Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ dành để đầu tư

  33

  Kế hoạch 224/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

  34

  Quyết định 3836/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  35

  Quyết định 3847/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Cần Thơ

  36

  Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải

  37

  Quyết định 3812/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

  38

  Quyết định 3811/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  39

  Quyết định 3813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh mục ngành, nghề ưu tiên đầu tư vào Khu công nghệ Thông tin tập trung Thành phố Cần Thơ

  40

  Quyết định 3788/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Vành đai phía Tây Thành phố Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 và Quốc lộ 61C)