VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

Có tất cả 242 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Công văn 4632/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc hoàn thiện hệ thống dây chuyền lạnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
22

Công văn 4578/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 07/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
23

Kế hoạch 207/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức tiếp nhận người dân Cần Thơ trở về từ vùng dịch

Ban hành: 06/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
24

Kế hoạch 204/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phát triển chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
25

Công văn 4407/UBND-HCTC của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg

Ban hành: 03/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
26

Công văn 4395/UBND-TH của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc khẩn trương kích hoạt thêm các khu cách ly tập trung, đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận công dân về từ vùng có dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 02/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
27

Công văn 4295/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
28

Kế hoạch 201/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 29/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2021
29

Quyết định 2362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc hỗ trợ khẩn cấp người dân thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2021
30

Quyết định 2243/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
31

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 06/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2021
32

Công văn 3996/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc lùi thời gian tựu trường, thời gian bắt đầu học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
33

Quyết định 2095/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
34

Quyết định 2062/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
35

Quyết định 1970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
36

Công văn 3508/UBND-HCTC của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục thực hiện và tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố

Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
37

Quyết định 1880/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
38

Quyết định 1877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
39

Công văn 3461/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc đẩy mạnh hoạt động vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
40

Kế hoạch 174/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
Vui lòng đợi