Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

Có tất cả 254 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Công văn 212/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thần tốc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng COVID-19

Ban hành: 18/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
02

Kế hoạch 13/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 18/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
03

Quyết định 125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
04

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện một số giải pháp chủ yếu phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ và hạ tầng thương mại giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
05

Quyết định 63/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
06

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quản lý viên chức

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
07

Quyết định 4223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử năm 2022

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
08

Quyết định 4226/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; Ngân hàng Chính sách xã hội; Cơ quan Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
09

Quyết định 3978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Danh mục Cơ sở dữ liệu dùng chung Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
10

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2022

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
11

Quyết định 3889/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
12

Công văn 5989/UBND-HCTC của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
13

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
14

Quyết định 3300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
15

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 19/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024)

Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
16

Công văn 5709/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cập nhật đánh giá cấp độ dịch và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
17

Quyết định 3107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
18

Quyết định 3032/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Thành phố Cần Thơ đến năm 2030

Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2021
19

Kế hoạch 220/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 tại cộng đồng phù hợp điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 30/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2021
20

Kế hoạch 217/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2021
Vui lòng đợi