VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Có tất cả 1.316 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận arow
  961

  Quyết định 692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã La Gi

  962

  Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức thưởng bằng tiền đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia

  963

  Quyết định 690/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tánh Linh

  964

  Quyết định 672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống thoát nước trong khu dân cư của thôn Tịnh Mỹ, Cảnh Diễn, Châu Hanh, Thanh Kiết và Thanh Bình thuộc xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình

  965

  Quyết định 671/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp hệ thống nước Măng Tố, huyện Tánh Linh

  966

  Quyết định 631/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến đường do Sở Giao thông Vận tải quản lý năm 2021

  967

  Quyết định 638/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

  968

  Quyết định 612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Tổ công tác liên ngành của tỉnh trong triển khai thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  969
  970

  Quyết định 603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất ở tại huyện Tuy Phong

  971

  Quyết định 594/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà làm việc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Thuận

  972

  Quyết định 595/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ La Ngà

  973

  Quyết định 597/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà làm việc Ủy ban nhân dân xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình

  974

  Quyết định 598/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà làm việc Ủy ban nhân dân xã Bình An, huyện Bắc Bình

  975

  Quyết định 602/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất ở tại thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh

  976

  Quyết định 593/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà làm việc Công an xã Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết

  977

  Quyết định 596/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hội trường Ban Chỉ huy quân sự huyện Tánh Linh

  978

  Quyết định 572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thay thế thành viên Ban Tổ chức “Hội thi Tin học trẻ” tỉnh Bình Thuận

  979

  Quyết định 567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh

  980

  Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỉ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh