VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Có tất cả 505 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận arow
  41

  Quyết định 2213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022

  42

  Quyết định 2206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp Bằng công nhận trường học đạt Chuẩn quốc gia

  43

  Quyết định 2186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

  44
  45
  46
  47

  Kế hoạch 3437/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh

  48

  Kế hoạch 3432/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

  49

  Quyết định 2125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

  50

  Quyết định 2086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục vùng chủ động nước tưới tiêu hoàn toàn và vùng chủ động nước tưới tiêu từ 70% trở lên năm 2022 trên địa bàn tỉnh

  51

  Công văn 3326/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

  52

  Kế hoạch 3323/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng xử lý tình huống cháy lớn tại Khách sạn TTC Hotel - Phan Thiết

  53

  Kế hoạch 3279/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (thi và xét thăng hạng) lên chuyên viên và tương đương tại tỉnh Bình Thuận năm 2022

  54
  55
  56

  Quyết định 2052/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

  57

  Quyết định 2041/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cấp huyện

  58

  Kế hoạch 3260/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh

  59

  Công điện 01/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ứng phó với bão Noru

  60

  Quyết định 1992/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy Lễ hội Dinh Thầy Thím, xã Tân Tiến, thị xã La Gi phục vụ phát triển du lịch