VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Có tất cả 1.385 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận arow
  41

  Quyết định 2273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Trạm bơm vượt cấp tại xã Mê Pu, huyện Đức Linh

  42
  43

  Quyết định 2270/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cho phép Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Trung tâm viễn thông huyện Đức Linh tại thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

  44

  Kế hoạch 4141/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

  45
  46

  Quyết định 2240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận

  47

  Kế hoạch 4112/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024

  48
  49

  Quyết định 2197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp Bằng công nhận trường học đạt Chuẩn quốc gia

  50

  Quyết định 2196/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp Bằng công nhận trường học đạt Chuẩn quốc gia

  51

  Quyết định 2188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh thông tin tàu cá tham gia thường xuyên khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (lần 165)

  52

  Quyết định 2187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh sách tàu cá đăng ký thường xuyên hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (đợt 231)

  53

  Kế hoạch 3977/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  54

  Quyết định 2191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Trung tâm Giám định y khoa - Pháp y trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận

  55

  Quyết định 2165/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023

  56
  57

  Quyết định 2153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023

  58

  Quyết định 21/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  59

  Kế hoạch 3888/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phát triển hạ tầng số của tỉnh giai đoạn 2023 - 2025

  60