VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Có tất cả 963 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận arow
  01

  Kế hoạch 2031/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
  02

  Quyết định 1073/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
  03

  Kế hoạch 2033/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai xây dựng môi trường văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025

  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  04

  Kế hoạch 2012/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tiếp công dân của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  05

  Quyết định 1067/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh

  Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  06

  Kế hoạch 1999/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phòng, chống lao giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
  07

  Quyết định 1055/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
  08

  Quyết định 1040/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã La Gi

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  09

  Quyết định 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ Quyết định 04/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định quản lý các khu du lịch, điểm du lịch, bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  10

  Quyết định 09/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Giao thông Tải về
  11

  Quyết định 1039/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đức Linh

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  12

  Quyết định 09/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  13

  Quyết định 1033/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ Quyết định 04/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định quản lý các khu du lịch, điểm du lịch, bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  14

  Kế hoạch 1948/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận định hướng truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bình Thuận năm 2023 - 2024

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thông tin-Truyền thông;COVID-19 Tải về
  15

  Quyết định 1021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Hàm Tân

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  16

  Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
  17

  Quyết định 1012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh

  Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  18

  Kế hoạch 1876/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Thuận năm 2023

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  19
  20

  Công văn 1843/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về