VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Có tất cả 910 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận arow
  01

  Quyết định 1021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Hàm Tân

  02

  Quyết định 1012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh

  03

  Kế hoạch 1876/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Thuận năm 2023

  04
  05

  Công văn 1843/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

  06

  Công văn 1826/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023

  07

  Kế hoạch 1819/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  08

  Quyết định 957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp Bằng công nhận trường học đạt Chuẩn quốc gia

  09

  Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2023

  10

  Kế hoạch 1761/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2023 trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

  11

  Quyết định 885/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận năm 2023

  12

  Kế hoạch 1565/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai công tác hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  13

  Kế hoạch 1566/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Bình Thuận năm 2023

  14
  15

  Kế hoạch 1547/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  16

  Kế hoạch 1561/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phối hợp triển khai thực hiện Đề án tổ chức “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ hai, năm 2023 tại Bình Thuận

  17

  Kế hoạch 1556/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  18

  Kế hoạch 1521/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  19

  Quyết định 833/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đến năm 2030

  20

  Kế hoạch 1406/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2023