VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Có tất cả 436 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương arow
  41

  Quyết định 1107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương

  42

  Quyết định 1103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương

  43
  44

  Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phân cấp thực hiện thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  45

  Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

  46

  Quyết định 879/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

  47

  Quyết định 824/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bàu Bàng

  48

  Quyết định 831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Dầu Tiếng

  49

  Quyết định 830/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Thành phố Dĩ An

  50

  Quyết định 832/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Thành phố Thủ Dầu Một

  51

  Quyết định 829/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bắc Tân Uyên

  52

  Quyết định 828/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Phú Giáo

  53

  Quyết định 817/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương

  54

  Quyết định 825/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Thành phố Thuận An

  55

  Quyết định 826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Tân Uyên

  56

  Quyết định 827/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Bến Cát

  57

  Quyết định 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng

  58

  Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2022 - 2026

  59

  ​Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  60

  Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về ​việc bãi bỏ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương