Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Có tất cả 375 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
361

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

Ban hành: 30/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2015
362

Quyết định 52/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương

Ban hành: 29/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2016
363

Chỉ thị 09/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bản tỉnh Bình Dương

Ban hành: 11/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2015
364

Quyết định 32/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 07/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2015
365

Quyết định 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định hướng dẫn hồ sơ giao đất, thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 04/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
366

Quyết định 91/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 20/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2015
367

Quyết định 90/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 20/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2015
368

Quyết định 272/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 25/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
369

Quyết định 221/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 18/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
370

Quyết định 75/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành số lượng đội viên và kinh phí hoạt động của Đội Dân phòng

Ban hành: 24/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2021
371

Quyết định 36/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ

Ban hành: 10/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
372

Quyết định 89/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn

Ban hành: 30/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
373

Quyết định 142/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng

Ban hành: 22/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2021
374

Quyết định 210/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định bảo vệ bí mật Nhà nước

Ban hành: 20/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2016
375

Quyết định 102/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Bảng quy định (tạm thời) hành lang bảo vệ các kênh, rạch thoát nước (không có lưu công thủy) và hành lang bảo vệ các công trình tưới trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 14/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
Vui lòng đợi