VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Có tất cả 345 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
341

Quyết định 36/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ

Ban hành: 10/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
342

Quyết định 89/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn

Ban hành: 30/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
343

Quyết định 142/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng

Ban hành: 22/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2021
344

Quyết định 210/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định bảo vệ bí mật Nhà nước

Ban hành: 20/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2016
345

Quyết định 102/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Bảng quy định (tạm thời) hành lang bảo vệ các kênh, rạch thoát nước (không có lưu công thủy) và hành lang bảo vệ các công trình tưới trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 14/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
Vui lòng đợi