VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Có tất cả 473 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương arow
  01

  ​Quyết định 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

  Lĩnh vực: Xây dựng;Cơ cấu tổ chức Tải về
  02

  Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
  03

  Quyết định 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  04

  Quyết định 1181/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương

  Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
  05

  ​Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  06

  ​​​​​Quyết định 09/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất​ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  07

  ​Quyết định 10/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  08

  Quyết định 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương​

  Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
  09

  Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  10

  Quyết định 40/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành, điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc và danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  11

  Quyết định 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 34/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

  Lĩnh vực: An ninh trật tự;Cơ cấu tổ chức Tải về
  12

  Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành giá nước sạch sinh hoạt nông thôn năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  13

  Quyết định 3085/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đề án Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

  Lĩnh vực: Công nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  14

  Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

  Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
  15

  Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  16

  Quyết định 34/2022/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  17

  Quyết định 2940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đơn giá đất để bồi thường thực hiện công trình Cải tạo điểm đen đường Cách Mạng Tháng Tám, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng​

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Giao thông Tải về
  18

  Quyết định 2939/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đơn giá đất để bồi thường đất thực hiện công trình Hệ thống đấu nối xử lý nước thải Khu công nghiệp Tân Bình, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Công nghiệp Tải về
  19

  Quyết định 2941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đơn giá đất để bồi thường thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bình Chuẩn 67, phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Giao thông Tải về
  20

  Quyết định 2545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Thành phố Thủ Dầu Một

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về