VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Có tất cả 515 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương arow
  01

  Quyết định 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 08/2023/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

  Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
  02

  Quyết định 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành đơn giá quan trắc tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  03

  Quyết định 06/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định một số chỉ tiêu ước tính chi phí phát triển và các yếu tố khác hình thành doanh thu phát triển của thửa đất, khu đất thực hiện dự án trong xác định giá đất cụ thể theo phương pháp thặng dư trên địa bàn tỉnh

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  04

  Quyết định 05/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương bãi bỏ Q​​uyết định ​27/2017/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương​​

  Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
  05

  ​Quyết định 01/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  06

  ​Quyết định 02/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc kéo dài thời gian thực hiện “Quyết định 38/2022/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá nước sạch sinh hoạt nông thôn năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương” đến hết năm 2025​

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  07

  Quyết định 105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

  Lĩnh vực: Chính sách Tải về
  08

  Quyết định 23/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương

  Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  09

  ​Quyết định 50/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành​

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  10

  ​Quyết định 47/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương​

  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  11

  ​Quyết định 46/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về phân cấp và quản lý Nhà nước đối với việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  12

  ​Quyết định 45/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 54/2012/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  13

  ​Quyết định 42/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương bãi bỏ toàn bộ Quyết định 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  14
  15

  ​Quyết định 40/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ Quyết định 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí xác định hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm qui mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  16

  ​Quyết định 39/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương bãi bỏ Quyết định 31/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cơ cấu tổ chức Tải về
  17

  Quyết định 38/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương bãi bỏ Quyết định 17/2020/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định mức hỗ trợ và số lượng cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  18

  Quyết định 37/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 16/2022/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  19

  ​Quyết định 36/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương bãi bỏ Quyết định 09/2019/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Khoa học-Công nghệ Tải về
  20

  Quyết định 34/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành ​Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về