VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Có tất cả 515 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương arow
  01
  02

  Quyết định 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành đơn giá quan trắc tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  03
  04

  Quyết định 05/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương bãi bỏ Q​​uyết định ​27/2017/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương​​

  05

  ​Quyết định 01/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

  06
  07

  Quyết định 105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

  08

  Quyết định 23/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương

  09

  ​Quyết định 50/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành​

  10

  ​Quyết định 47/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương​

  11

  ​Quyết định 46/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về phân cấp và quản lý Nhà nước đối với việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  12

  ​Quyết định 45/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 54/2012/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

  13
  14
  15

  ​Quyết định 40/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ Quyết định 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí xác định hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm qui mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  16
  17
  18
  19
  20

  Quyết định 34/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành ​Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương