Văn bản Mới - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 422 văn bản mới trong tháng qua
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
321

Công văn 4829/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020

Ban hành: 06/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2020
322

Kế hoạch 194/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 06/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2020
323

Quyết định 1520/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045

Ban hành: 06/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2020
324

Quyết định 1893/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Học viện Hàng không Việt Nam

Ban hành: 06/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2020
325

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Quyết định 51/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về quy trình khảo sát, xác định giá đất thực tế trên thị trường để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 06/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2020
326

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ban hành: 06/10/2020
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
327

Công văn 4823/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai tháng cao điểm "Vì người nghèo" và vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" trên địa bàn Thành phố năm 2020

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2020
328

Quyết định 1684/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
329

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
330

Quyết định 1500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
331

Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2020
332

Quyết định 1685/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
333

Quyết định 2180/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các lĩnh vực Dân số, Tổ chức cán bộ, Y tế dự phòng, Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
334

Quyết định 1504/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Tân An, tỉnh Long An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
335

Quyết định 2803/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
336

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2020
337

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 165/2003/QĐ-UB ngày 15/12/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý Nhà nước đối với các hoạt động báo chí trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
338

Nghị quyết 357/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2020
339

Thông tư 36/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2020
340

Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
Vui lòng đợi