Văn bản Mới - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 500 văn bản mới trong tháng qua
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
301

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
302

Công văn 2194/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tăng cường phối hợp trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
303

Quyết định 2568/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc kết thúc thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
304

Công văn 72/BCĐ-YT của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường tuyên truyền, xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
305

Quyết định 2340/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập khu cách ly tập trung, phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Trường trung học cơ sở Bình Minh

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
306

Quyết định 2341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập khu cách ly tập trung, phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Trường Đại học Thủy lợi

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
307

Quyết định 1140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới, 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
308

Quyết định 777/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định 05 quy hoạch ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
309

Quyết định 1108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
310

Quyết định 932/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
311

Quyết định 289/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
312

Quyết định 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
313

Quyết định 661/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
314

Chỉ thị 22/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
315

Quyết định 1725/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
316

Quyết định 930/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tàu Huấn luyện phục vụ đào tạo nghề Khai thác máy tàu thủy và Điều khiển tàu biển của Trường Cao đẳng Hàng hải I

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
317

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và trách nhiệm phối hợp thực hiện trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 05/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
318

Quyết định 779/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
319

Quyết định 1003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
320

Quyết định 1004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông Vận tải

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
Vui lòng đợi