Danh mục

VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.843 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
1721

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí

Xác thực: 30/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1722

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí

Xác thực: 30/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1723

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2013 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

Xác thực: 29/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1724

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2013 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Xác thực: 29/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1725

Văn bản hợp nhất 7353/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Xác thực: 23/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
1726

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

Xác thực: 23/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1727

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành "Quy định nội dung và quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt"

Xác thực: 16/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
1728

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2013 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam"

Xác thực: 15/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1729

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2013 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp quản lý thị trường"

Xác thực: 15/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1730

Văn bản hợp nhất 08/TTHN-BYT năm 2013 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Xác thực: 14/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
1731

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Mức thu lệ phí cấp phép hoạt động bưu chính, viễn thông

Xác thực: 09/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1732

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Xác thực: 09/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1733

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Xác thực: 09/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
1734

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc quy định mức thu, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

Xác thực: 09/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1735

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự

Xác thực: 09/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1736

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương

Xác thực: 09/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1737

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Xác thực: 08/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
1738

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

Xác thực: 08/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
1739

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng

Xác thực: 07/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
1740

Văn bản hợp nhất 07/TTHN-BYT năm 2013 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Xác thực: 04/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
Vui lòng đợi