VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.687 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Xác thực: 08/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
42

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu

Xác thực: 08/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
43

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2021 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Xác thực: 08/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2021
44

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2021 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Xác thực: 05/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
45

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Xác thực: 04/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
46

Văn bản hợp nhất 293/VBHN-BTP năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp

Xác thực: 02/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
47

Văn bản hợp nhất 290/VBHN-BTP năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Xác thực: 01/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
48

Văn bản hợp nhất 249/VBHN-BTP năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự

Xác thực: 28/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
49

Văn bản hợp nhất 200/VBHN-BTP năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Xác thực: 22/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
50

Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Xác thực: 21/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2021
51

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Xác thực: 15/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
52

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia

Xác thực: 15/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
53

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam

Xác thực: 15/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
54

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng

Xác thực: 15/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
55

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Xác thực: 13/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
56

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai

Xác thực: 06/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
57

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 06/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
58

Văn bản hợp nhất 55/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
59

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
60

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư ban hành định mức xây dựng

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
Vui lòng đợi