VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.508 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Xác thực: 27/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
42

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải

Xác thực: 27/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
43

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Xác thực: 27/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
44

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Xác thực: 23/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
45

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về lệ phí môn bài

Xác thực: 22/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2020
46

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2020 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Xác thực: 22/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
47

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Xác thực: 17/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2020
48

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Xác thực: 14/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2020
49

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Xác thực: 14/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2020
50

Văn bản hợp nhất 1357/VBHN-BTP năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Xác thực: 14/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
51

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực

Xác thực: 10/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
52

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Xác thực: 09/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
53

Văn bản hợp nhất 4/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Xác thực: 07/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
54

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 07/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2020
55

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân

Xác thực: 03/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
56

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Xác thực: 31/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
57

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản xuất dệt may

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
58

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
59

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
60

Văn bản hợp nhất 42/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
Vui lòng đợi