VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.330 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về thu tiền sử dụng đất

Xác thực: 21/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
42

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Xác thực: 12/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
43

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Xác thực: 01/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2019
44

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra hải đảo trong vùng biển Việt Nam

Xác thực: 29/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2019
45

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế về ban hành hợp nhất Thông tư quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

Xác thực: 28/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
46

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ

Xác thực: 28/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
47

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 28/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
48

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ

Xác thực: 28/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
49

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Xác thực: 25/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2019
50

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Xác thực: 25/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2019
51

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu

Xác thực: 25/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2019
52

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Xác thực: 25/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2019
53

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Xác thực: 23/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2019
54

Văn bản hợp nhất 55/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều tại Nghị định 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước

Xác thực: 17/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
55

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét-địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa

Xác thực: 16/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2019
56

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức hằng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Xác thực: 15/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
57

Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

Xác thực: 15/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
58

Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng

Xác thực: 15/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
59

Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân

Xác thực: 15/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
60

Văn bản hợp nhất 53/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Xác thực: 15/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
Vui lòng đợi