(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689 

 

Trong tuần này từ 05/09/2015 - 11/09/2015, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với  cskh@luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 135/2015/TT-BTC) - Ngày 31/08/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 135/2015/TT-BTC về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 141/2015/TT-BTC) - Ngày 04/09/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 141/2015/TT-BTC về việc dừng thực hiện Thông tư 63/2015/TT-BTC ngày 06/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu.

* (SMS: 3604/TCT-TNCN) - Ngày 04/09/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3604/TCT-TNCN về việc xác định cá nhân cư trú.

* (SMS: 140/2015/TT-BTC) - Ngày 03/09/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 140/2015/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

* (SMS: 12191/BTC-TCHQ) - Ngày 03/09/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12191/BTC-TCHQ về chính sách thuế chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ngoại giao.

* (SMS: 3592/TCT-CS) - Ngày 03/09/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3592/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 1574/QD-TCT) - Ngày 01/09/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 1574/QĐ-TCT về về việc quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.

* (SMS: 12128/BTC-CST) - Ngày 01/09/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12128/BTC-CST về việc thuế bảo vệ môi trường đối với dung dịch HCFC.

* (SMS: 131/2015/TT-BTC) - Ngày 27/08/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 131/2015/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

* (SMS: 3396/TCT-DNL) - Ngày 21/08/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3396/TCT-DNL về việc khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 3356/TCT-KK) - Ngày 18/08/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3356/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng trong trường hợp nộp thừa.

* (SMS: 3273/TCT-CS) - Ngày 13/08/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3273/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 3144/TCT-CS) - Ngày 11/08/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3144/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 3544/LDTBXH-LDTL) - Ngày 04/09/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3544/LĐTBXH-LĐTL về việc chi trả lương và đóng bảo hiểm xã hội đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích.

* (SMS: 3521/LDTBXH-KHTC) - Ngày 03/09/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3521/LĐTBXH-KHTC về việc bổ sung kinh phí thực hiện chế độ điều dưỡng năm 2015.

* (SMS: 1753/QD-NHNN) - Ngày 01/09/2015,

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1753/QĐ-NHNN về việc tiền lương năm 2015 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 7056/VPCP-KTTH) - Ngày 08/09/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7056/VPCP-KTTH về việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước.

* (SMS: 1515/QD-TTg) - Ngày 03/09/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1515/QĐ-TTg về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

* (SMS: 1512/QD-TTg) - Ngày 03/09/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1512/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí năm 2015 cho các địa phương để khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 1.

* (SMS: 133/2015/TT-BTC) - Ngày 31/08/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính áp dụng đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

* (SMS: 11177/BTC-QLCS) - Ngày 14/08/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11177/BTC-QLCS về việc thực hiện xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai.

* (SMS: 119/2015/TT-BTC) - Ngày 12/08/2015,

 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 119/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

 

 

 

 

 

* (SMS: 37/2015/TB-LPQT) - Ngày 11/08/2015, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 37/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Áo.

* (SMS: 36/2015/TB-LPQT) - Ngày 28/07/2015, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 36/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định tín dụng cụ thể số 5 cho dự án “Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng UniCredit Áo”.

* (SMS: 30/2015/TB-LPQT) - Ngày 22/07/2015, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 30/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Thỏa ước vay áp dụng Nghị định thư tài chính ký ngày 15/01/2014 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp (NATIXIS).


XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 8154/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành  Công văn 8154/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra phế liệu nhập khẩu chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

* (SMS: 2612/QD-TCHQ) - Ngày 07/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2612/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2611/QD-TCHQ) - Ngày 07/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2611/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2610/QD-TCHQ) - Ngày 07/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2610/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2609/QD-TCHQ) - Ngày 07/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2609/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2608/QD-TCHQ) - Ngày 07/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2608/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2607/QD-TCHQ) - Ngày 07/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2607/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2606/QD-TCHQ) - Ngày 07/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2606/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2605/QD-TCHQ) - Ngày 07/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2605/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2604/QD-TCHQ) - Ngày 07/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2604/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2603/QD-TCHQ) - Ngày 07/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2603/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2602/QD-TCHQ) - Ngày 07/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2602/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2601/QD-TCHQ) - Ngày 07/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2601/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2583/QD-TCHQ) - Ngày 04/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2583/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2582/QĐ-TCHQ) - Ngày 04/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2582/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2581/QD-TCHQ) - Ngày 04/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2581/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2580/QD-TCHQ) - Ngày 04/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2580/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2578/QD-TCHQ) - Ngày 04/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2578/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2568/QD-TCHQ) - Ngày 04/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2568/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 1513/QD-TTg) - Ngày 03/09/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1513/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020.

* (SMS: 12193/BTC-TCHQ) - Ngày 03/09/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12193/BTC-TCHQ về việc bổ sung thông tin trên tờ khai phương tiện vận tải đường bộ và đường thủy nội địa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập.

* (SMS: 2551/QD-TCHQ) - Ngày 01/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2551/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2550/QD-TCHQ) - Ngày 01/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2550/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2549/QD-TCHQ) - Ngày 01/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2549/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2548/QD-TCHQ) - Ngày 01/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2548/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của ngành Hải quan.

* (SMS: 7659/TB-TCHQ) - Ngày 21/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7659/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm làm bề mặt kim loại dùng trong xi mạ Top Caciras-3.

* (SMS: 7658/TB-TCHQ) - Ngày 21/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7658/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm làm bề mặt kim loại dùng trong xi mạ Eno Guard V3.

* (SMS: 7657/TB-TCHQ) - Ngày 21/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7657/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm làm bề mặt kim loại dùng trong xi mạ Top san NF.

* (SMS: 7623/TB-TCHQ) - Ngày 20/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7623/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bu lông điều chỉnh 17915-GHB-6200.

* (SMS: 7622/TB-TCHQ) - Ngày 20/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7622/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phụ kiện máy lọc nước R.O: Van áp thấp 1/4 trong máy lọc nước R.O dùng trong gia đình.

* (SMS: 7621/TB-TCHQ) - Ngày 20/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7621/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dây hàn điện nhãn hiệu BRIDGE (dây thép hợp kim phủ đồng, dùng để hàn hồ quang điện), AWS ER 70S-6.

* (SMS: 7620/TB-TCHQ) - Ngày 20/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7620/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dây hàn JQ.H08MNA.

* (SMS: 7619/TB-TCHQ) - Ngày 20/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7619/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phụ kiện máy lọc nước R.O.

* (SMS: 7618/TB-TCHQ) - Ngày 20/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7618/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dây hàn điện nhãn hiệu BRIDGE.

* (SMS: 7617/TB-TCHQ) - Ngày 20/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7617/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dây hàn JQ.H08MNA.

* (SMS: 7616/TB-TCHQ) - Ngày 20/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7616/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phôi thép dạng thanh Q235B (150x150x12000)mm.

* (SMS: 7615/TB-TCHQ) - Ngày 20/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7615/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Sản phẩm bằng thép hình ống đã ren 1ST - F6328-00 dùng để lắp dây cáp điều khiển xe máy.

* (SMS: 7614/TB-TCHQ) - Ngày 20/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7614/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Sản phẩm bằng thép hình ống đã ren 58321-22J00 dùng để lắp dây cáp điều khiển xe máy.

* (SMS: 7613/TB-TCHQ) - Ngày 20/08/2015,

 

Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7613/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bu lông điều chỉnh 17922-GHB-6000.

 

 

 

 

 

 

* (SMS: 7612/TB-TCHQ) - Ngày 20/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7612/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Sản phẩm bằng thép hình ống đã ren 1ST - F6315-00 dùng để lắp dây cáp điểu khiển xe máy.

* (SMS: 7611/TB-TCHQ) - Ngày 20/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7611/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dải, lá bằng plastic.

* (SMS: 7610/TB-TCHQ) - Ngày 20/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7610/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bộ phận của hộp đựng 18 lít, bằng thép, được tráng thiếc.

* (SMS: 7609/TB-TCHQ) - Ngày 20/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7609/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thuốc nhuộm (Dianix Luminous Red 4B-E).

* (SMS: 7608/TB-TCHQ) - Ngày 20/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7608/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất dung dịch khoan dầu khí: NOVATEC P (190kg/thùng) nhựa polyamit dạng lỏng.

* (SMS: 7607/TB-TCHQ) - Ngày 20/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7607/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nhựa nguyên sinh Polyisobutylene FB 1400, hàng mới 100%.

* (SMS: 6856/TB-TCHQ) - Ngày 27/07/2015,

 

Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6856/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Etylene glycol dạng khác, hóa chất phân tán dùng trong công nghiệp Powerflow WD-500.  

 

 

 

 

 

 

* (SMS: 6764/TB-TCHQ) - Ngày 23/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6764/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bộ nối dây đồng, bằng thép, của máy hàn lon ABM3501.

* (SMS: 6683/TB-TCHQ) - Ngày 22/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6683/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Kem sữa - nguyên liệu để sản xuất bánh kẹo dạng cô đặc và đã có chất làm ngọt.

* (SMS: 6682/TB-TCHQ) - Ngày 22/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6682/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Kem sữa tươi - nguyên liệu để sản xuất bánh kẹo dạng cô đặc và đã có chất làm ngọt.

* (SMS: 6626/TB-TCHQ) - Ngày 21/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6626/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bụi kẽm (Zinc Filler (CZ 11 part B)) nguyên liệu sản xuất sơn.

* (SMS: 6625/TB-TCHQ) - Ngày 21/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6625/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Giả da 54" (Thành phần chính từ bán thành phẩm da nhân tạo).

* (SMS: 6562/TB-TCHQ) - Ngày 20/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6562/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phụ gia thực phẩm - Đường tinh khiết dùng trong thực phẩm Isomalt DC100.

* (SMS: 6498/TB-TCHQ) - Ngày 17/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6498/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - PP-1863 (Resorcinol formaldehyde resin-Styrene modified, nhựa Phenolic dùng trong công nghiệp sản xuất cao su).

* (SMS: 6444/TB-TCHQ) - Ngày 16/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6444/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Giấy lụa (bán thành phẩm) làm khăn ăn, JR-NTVM330-SVP-1, Jumbo Roll Serviette.

* (SMS: 6443/TB-TCHQ) - Ngày 16/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6443/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Giấy lụa (bán thành phẩm) làm khăn ăn, JR-NTVM220-SVP-1, Jumbo Roll Serviette.

* (SMS: 6400/TB-TCHQ) - Ngày 15/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6400/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nước xử lý VNP-JW-043 (dung môi VNP-JW-043).

* (SMS: 6398/TB-TCHQ) - Ngày 15/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6398/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế, dùng sản xuất linh kiện xe gắn máy - CB1-022 TRA (E-DPTT-75P).

THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 9538/QD-BCT) - Ngày 08/09/2015, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 9538/QĐ-BCT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành.

* (SMS: 38/2015/TB-LPQT) - Ngày 11/08/2015, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 38/2015/TB-LPQT về hiệu lực của "Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào", "Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào" và "Bản thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào".

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 1537/QD-TTg) - Ngày 07/09/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1537/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

* (SMS: 2216/QD-BTNMT) - Ngày 31/08/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2216/QĐ-BTNMT về việc ủy quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (SMS: 07/2015/TTLT-BKHDT-BTC) - Ngày 08/09/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.


Y TẾ-SỨC KHỎE

 

* (SMS: 38/2015/QD-TTg) - Ngày 09/09/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 38/2015/QĐ-TTg về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 14159/QLD-DK) - Ngày 31/07/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 14159/QLD-ĐK về việc gia hạn hiệu lực số đăng ký thuốc.

* (SMS: 421/QD-QLD) - Ngày 28/07/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 421/QD-QLD về việc thu hồi tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

 
GIAO THÔNG
 

* (SMS: 1588/TTg-KTN) - Ngày 03/09/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1588/TTg-KTN về việc bổ sung quốc lộ 70B vào Quy hoạch đường bộ Việt Nam.

* (SMS: 739/TB-BGTVT) - Ngày 31/08/2015,

 

Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 739/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn Km1+800 - Km45+100.

 

 

 

 

 

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 73/2015/ND-CP) - Ngày 08/09/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2015/NĐ-CP về việc quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.

* (SMS: 18/2015/TTLT-BGDDT-BLDTBXH) - Ngày 08/09/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH về việc quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

* (SMS: 1549/QD-TTg) - Ngày 08/09/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1549/QĐ-TTg về việc chuyển Trường Trung cấp kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng thuộc Tổng công ty cổ phần Sông Hồng về trực thuộc Bộ Xây dựng.

* (SMS: 4618/BGDDT-GDMN) - Ngày 08/09/2015,

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4618/BGDĐT-GDMN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2015-2016.

 

 

 

 

 

 

* (SMS: 4539/BGDDT-GDDT) - Ngày 04/09/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4539/BGDĐT-GDDT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục dân tộc.

* (SMS: 493/QD-UBDT) - Ngày 03/09/2015, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 493/QĐ-UBDT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên giảng dạy đại học của Ủy ban Dân tộc năm 2015.

* (SMS: 17/2015/TT-BGDDT) - Ngày 01/09/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 17/2015/TT-BGDĐT về việc ban hành Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

* (SMS: 4348/BGDĐT-GDDH) - Ngày 26/08/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4348/BGDĐT-GDĐH về việc đào tạo nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ của các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

* (SMS: 4374/BGDDT-GDDH) - Ngày 24/08/2015

 

, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4374/BGDĐT-GDĐH về việc giải đáp thắc mắc liên quan đến xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

* (SMS: 37/2015/QD-TTg) - Ngày 08/09/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 37/2015/QĐ-TTg về việc quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (SMS: 7051/VPCP-KGVX) - Ngày 08/09/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7051/VPCP-KGVX về việc lồng ghép chính sách hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

* (SMS: 2259/QD-BKHCN) - Ngày 04/09/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2259/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015.

BẢO HIỂM
 

* (SMS: 3526/LDTBXH-BHXH) - Ngày 03/09/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3526/LĐTBXH-BHXH về việc tham gia bảo hiểm xã hội đối với người học nghề, học việc.

* (SMS: 70/2015/ND-CP) - Ngày 01/09/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2015/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

* (SMS: 3270/BHXH-CSXH) - Ngày 31/08/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3270/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 04/2015/TT-BNV) - Ngày 31/08/2015, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2015/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 25/2015/TT-BTTTT) - Ngày 09/09/2015, Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành Thông tư 25/2015/TT-BTTTT về việc quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông.

* (SMS: 72/2015/ND-CP) - Ngày 07/09/2015,

 

Chính phủ ban hành Nghị định 72/2015/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

 

 

 

 

 

 

* (SMS: 1447/QD-BTTTT) - Ngày 28/08/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1447/QĐ-BTTTT về việc hủy bỏ hiệu lực thừa nhận đối với phòng thử nghiệm International standard technology Co., Ltd.-KR0018.

* (SMS: 1444/QD-BTTTT) - Ngày 28/08/2015,

 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1444/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận phòng thử nghiệm Esteck Co., Ltd.-KR0019.

 

 

 

 

 

 

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 3584/LDTBXH-PCTNXH) - Ngày 08/09/2015,

 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3584/LĐTBXH-PCTNXH về việc đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

 

 

 

 

 

 


CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI
 

* (SMS: 75/2015/ND-CP) - Ngày 09/09/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2015/NĐ-CP về việc cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020

* (SMS: 62/NQ-CP) - Ngày 07/09/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết 62/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2015.

* (SMS: 303/TB-VPCP) - Ngày 04/09/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 303/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 27/08/2015.

* (SMS: 302/TB-VPCP) - Ngày 04/09/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 302/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam.

* (SMS: 1528/QD-TTg) - Ngày 03/09/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1528/QĐ-TTg về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 3524/LDTBXH-BTXH) - Ngày 03/09/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3524/LĐTBXH-BTXH về việc bổ sung danh mục Dự án ODA "Thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam giai đoạn 2015-2018" vào danh mục tài trợ chính thức.

* (SMS: 3520/LDTBXH-KHTC) - Ngày 03/09/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3520/LĐTBXH-KHTC về việc bổ sung kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2015.

* (SMS: 3549/QD-BNN-QLDN) - Ngày 31/08/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3549/QĐ-BNN-QLDN về việc ban hành Kế hoạch sửa đổi, bổ sung hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ.

* (SMS: 5665/BYT-TCCB) - Ngày 05/08/2015, Bộ Y tế ban hành Công văn 5665/BYT-TCCB về việc thực hiện chính sách đối với viên chức tử vong khi thực hiện nhiệm vụ.

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 2575/QD-TTCP) - Ngày 08/09/2015, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 2575/QĐ-TTCP về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân trung ương.
 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1539/QD-TTg) - Ngày 07/09/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1539/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 1538/QD-TTg) - Ngày 07/09/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1538/QĐ-TTg việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 1532/QD-TTg) - Ngày 04/09/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1532/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

* (SMS: 492/QD-UBDT) - Ngày 04/09/2015, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 492/QĐ-UBDT  về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án: Chuyển Ủy ban Dân tộc thành Bộ Dân tộc.

* (SMS: 06/2015/TTLT-BKHDT-BNV) - Ngày 03/09/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

* (SMS: 1575/QD-TCT) - Ngày 01/09/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 1575/QĐ-TCT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Thanh tra Tổng cục Thuế.

* (SMS: 3467/QD-BNN-TTr) - Ngày 27/08/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3467/QĐ-BNN-TTr về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 29/2015/TT-BCT) - Ngày 31/08/2015,

 

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 29/2015/TT-BCT về việc quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối.  

 

 

 

 

 


NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

* (SMS: 30/2015/TT-BNNPTNT) - Ngày 08/09/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 30/2015/TT-BNNPTNT về việc quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và thẻ công chức kiểm dịch thực vật.

* (SMS: 7050/VPCP-KTTH) - Ngày 08/09/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7050/VPCP-KTTH về thuế liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp.

* (SMS: 7285/CT-BNN-CN) - Ngày 07/09/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 7285/CT-BNN-CN về việc tăng cường quản lý chất cấm trong chăn nuôi.

* (SMS: 1530/QD-TTg) - Ngày 03/09/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1530/QĐ-TTg về việc xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương.

* (SMS: 7151/KH-BNN-KTHT) - Ngày 01/09/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch 7151/KH-BNN-KTHT về việc phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp năm 2016.

* (SMS: 7124/CT-BNN-TY) - Ngày 31/08/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 7124/CT-BNN-TY về việc xử lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT.

* (SMS: 3482/QD-BNN-TCLN) - Ngày 28/08/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3482/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 115/QD-TA-TDKT) - Ngày 08/09/2015, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 115/QĐ-TA-TĐKT về việc phê duyệt Biểu trưng của Tòa án nhân dân Việt Nam.

* (SMS: 4498/BGDDT-PC) - Ngày 03/09/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4498/BGDĐT-PC về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 về công tác pháp chế.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 4381/QD-UBND) - Ngày 08/09/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4381/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 4480/QD-UBND) - Ngày 07/09/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4480/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và xúc tiến thương mại nông nghiệp Thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 4419/QD-UBND) - Ngày 04/09/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4419/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại các khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư nông thôn tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội.

* (SMS: 4418/QD-UBND) - Ngày 04/09/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4418/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại khu đấu giá xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

 

* (SMS: 6160/UBND-VX) - Ngày 01/09/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6160/UBND-VX về việc triển khai cho vay đối với hộ mới thoát nghèo theo Quyết định 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 25/2015/QD-UBND) - Ngày 31/08/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 25/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 78/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 về quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ cở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.

* (SMS: 6114/UBND-KT) - Ngày 31/08/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6114/UBND-KT về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH
 

* (SMS: 15/CT-UBND) - Ngày 04/09/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 15/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2015 - 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 4364/QD-UBND) - Ngày 03/09/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4364/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 43/2015/QD-UBND) - Ngày 01/09/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 43/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 4269/QD-UBND) - Ngày 28/08/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4269/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch xúc tiến đầu tư cho công nghiệp hỗ trợ của Thành phố năm 2015 - 2016.

* (SMS: 4177/QD-UBND) - Ngày 24/08/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4177/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (SMS: 44/2015/QD-UBND) - Ngày 09/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 44/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Đồng Tháp.

* (SMS: 919/QD-UBND.HC) - Ngày 03/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 919/QĐ-UBND.HC về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (SMS: 1905/QD-UBND) - Ngày 04/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 1905/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.    

* (SMS: 05/CT-UBND) - Ngày 31/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH HÀ TĨNH
 

* (SMS: 44/2015/QD-UBND) - Ngày 04/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 44/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.


* (SMS: 42/2015/QD-UBND) - Ngày 31/08/2015,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 42/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

* (SMS: 43/2015/QD-UBND) - Ngày 01/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 43/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quy trình đo mưa cộng đồng và chế độ thù lao cho Quan trắc viên đo mưa cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

* (SMS: 14/CT-UBND) - Ngày 01/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Chỉ thị 14/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

UBND TỈNH CAO BẰNG

* (SMS: 27/2015/QD-UBND) - Ngày 31/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định 27/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

UBND TỈNH CÀ MAU

* (SMS: 24/2015/QD-UBND) - Ngày 31/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 24/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau.


* (SMS: 23/2015/QD-UBND) - Ngày 31/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
ban hành Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội tàu tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Cà Mau.
 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

* (SMS: 29/2015/QD-UBND) - Ngày 31/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 29/2015/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Nam Định.

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (SMS: 50/2015/QD-UBND) - Ngày 31/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 50/2015/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu là đô thị loại V.

* (SMS: 49/2015/QD-UBND) - Ngày 31/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 49/2015/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị Sông Dinh, huyện Quỳ Hợp là đô thị loại V.

* (SMS: 48/2015/QD-UBND) - Ngày 31/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 48/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020.

UBND TỈNH AN GIANG
 

* (SMS: 24/2015/QD-UBND) - Ngày 28/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 24/2015/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú.

UBND TỈNH BẮC NINH

* (SMS: 31/2015/QD-UBND) - Ngày 28/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 31/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung "Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh".

 

 


UBND TỈNH BẾN TRE

 

* (SMS: 19/2015/QD-UBND) - Ngày 27/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 19/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

 

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

* (SMS: 38/2015/QD-UBND) - Ngày 27/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 38/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 37/2015/QD-UBND) - Ngày 27/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 37/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục công bố Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 36/2015/QD-UBND) - Ngày 27/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 36/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng.

* (SMS: 35/2015/CT-UBND) - Ngày 26/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị 35/2015/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.


UBND TỈNH NINH BÌNH


* (SMS: 26/2015/QD-UBND) - Ngày 24/08/2015,
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.
UBND TỈNH QUẢNG NAM

* (SMS: 24/2015/QD-UBND) - Ngày 21/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 24/2015/QĐ-UBND về việc quy định hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.