Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
938 kết quả chứa từ khóa: 05/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 05/CT-UBND Huế 2022 triển khai hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
02

Chỉ thị 05/CT-UBND Hà Nội 2022 tăng cường quản lý phát triển nuôi trồng thủy sản, phòng, chống dịch bệnh thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2022
03

Chỉ thị 05/CT-UBND Cần Thơ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Lĩnh vực: Hành chính; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2021
04

Chỉ thị 05/CT-UBND Hà Nội 2020 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
05

Chỉ thị 05/CT-UBND Quảng Bình 2019 tăng cường trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 03/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2019
06

Chỉ thị 05/CT-UBND Hà Nội 2019 về tăng cường phát triển chăn nuôi và an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 02/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2019
07

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2017

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2017
08

Chỉ thị 05/CT-UBND về triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2016
09

Chỉ thị 05/CT-UBND về biện pháp cấp bách phòng, chống thiệt hại do hạn hán

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 03/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
10

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 01/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2016
11

Công văn 05/CT-UBND 2016 Long An chấn chỉnh công tác lập hồ sơ vào lưu trữ cơ quan

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2016
12

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 14/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2015
13

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2012
14

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 14/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2011
15

Chỉ thi 05/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường phòng, chống bệnh dại

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 18/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2010
16

Chỉ thị 05/CT-UBND Gia Lai 2022 tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển ​sinh đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2022
17

Chỉ thị 05/CT-UBND Quảng Nam 2022 tăng cường hưởng ứng và thực hiện Bộ Tiêu chí du lịch xanh

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2022
18

Chỉ thị 05/CT-UBND TP.HCM 2022 phát động phong trào thi đua yêu nước

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 09/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2022
19

Chỉ thị 05/CT-UBND TP.HCM 2021 tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
20

Chỉ thị 05/CT-UBND Hà Nội triển khai phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm 2021

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
Vui lòng đợi