(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 28/06/2014 - 04/07/2014, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.


Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 8695/BTC-TCHQ) - Ngày 30/06/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8695/BTC-TCHQ về việc hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại tại Bình Dương.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 4867/VPCP-KTN) - Ngày 01/07/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4867/VPCP-KTN về việc thanh toán giá trị mua lại quyền thu phí tại trạm thu phí số 2 trên quốc lộ 1.

* (SMS: 4835/VPCP-KTTH) - Ngày 30/06/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4835/VPCP-KTTH về việc xử lý ưu đãi thuế đối với niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004 - 2006.

* (SMS: 8155/TCHQ-VNACCS) - Ngày 30/06/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8155/TCHQ-VNACCS về việc khai báo số container đối với hàng hóa xuất khẩu.

* (SMS: 8058/TCHQ-KTSTQ) - Ngày 27/06/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8058/TCHQ-KTSTQ về việc thực hiện Thông tư 86/2013/TT-BTC và Quyết định 3949/QĐ-TCHQ.

* (SMS: 3435/QD-UBND) - Ngày 26/06/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3435/QĐ-UBND về việc quy định giá vé vào cửa Vườn thú Hà Nội.

* (SMS: 7963/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/06/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7963/TCHQ-TXNK về việc thu lệ phí thu hộ các Hiệp hội.

* (SMS: 7910/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/06/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7910/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nguyên liệu tái xuất quá 365 ngày.

* (SMS: 7753/TCHQ-QLRR) - Ngày 24/06/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7753/TCHQ-QLRR về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng Phân hệ quản lý rủi ro trước thông quan trên Hệ thống e-Manifest.

* (SMS: 7741/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/06/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7741/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc hồ sơ hoàn thuế.

* (SMS: 7740/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/06/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7740/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

* (SMS: 8316/BTC-CST) - Ngày 23/06/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8316/BTC-CST về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng “kaliclorua”.

* (SMS: 2367/TCT-CS) - Ngày 23/06/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2367/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực xã hội hóa giáo dục.

* (SMS: 2360/TCT-CS) - Ngày 23/06/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2360/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 2358/TCT-CS) - Ngày 23/06/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2358/TCT-CS về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

* (SMS: 2357/TCT-CS) - Ngày 23/06/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2357/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 2355/TCT-KK) - Ngày 23/06/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2355/TCT-KK về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với tài sản tạm xuất, tái nhập.

* (SMS: 8207/BTC-TCHQ) - Ngày 20/06/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8207/BTC-TCHQ về thời hạn nộp thuế.

* (SMS: 8206/BTC-TCHQ) - Ngày 20/06/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8206/BTC-TCHQ về việc hoàn thuế nhập khẩu.

 

* (SMS: 2290/TCT-CS) - Ngày 19/06/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2290/TCT-CS về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với tài nguyên khai thác trái phép.

* (SMS: 7082/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/06/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7082/TCHQ-TXNK về hồ sơ xóa nợ thuế.

* (SMS: 2169/TCT-TNCN) - Ngày 11/06/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2169/TCT-TNCN về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhà ở, đất ở duy nhất.

* (SMS: 2164/TCT-CS) - Ngày 11/06/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2164/TCT-CS về việc trả lời vướng mắc phân biệt sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến và sản phẩm thức ăn chăn nuôi để xác định đúng thuế suất thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 2104/TCT-KK) - Ngày 06/06/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2104/TCT-KK về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn lập sai thời điểm.

 ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 4870/VPCP-KTN) - Ngày 01/07/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4870/VPCP-KTN về việc đảm bảo chất lượng nước sạch tại các khu chung cư.

* (SMS: 1079/TTg-KTN) - Ngày 27/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1079/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

* (SMS: 1078/TTg-KTN) - Ngày 27/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1078/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

* (SMS: 1077/TTg-KTN) - Ngày 27/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1077/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

* (SMS: 1076/TTg-KTN) - Ngày 27/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1076/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

* (SMS: 1075/TTg-KTN) - Ngày 27/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1075/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 1074/TTg-KTN) - Ngày 27/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1074/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* (SMS: 1073/TTg-KTN) - Ngày 27/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1073/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 1072/TTg-KTN) - Ngày 27/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1072/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

* (SMS: 1071/TTg-KTN) - Ngày 27/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1071/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Long An.

* (SMS: 1070/TTg-KTN) - Ngày 27/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1070/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

* (SMS: 1068/TTg-KTN) - Ngày 27/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1068/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 1067/TTg-KTN) - Ngày 26/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1067/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

* (SMS: 1066/TTg-KTN) - Ngày 26/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1066/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

* (SMS: 1064/TTg-KTN) - Ngày 26/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1064/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

* (SMS: 2359/TCT-CS) - Ngày 23/06/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2359/TCT-CS về việc giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 13/NQ-CP.

* (SMS: 77/2014/TT-BTC) - Ngày 16/06/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 77/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

* (SMS: 76/2014/TT-BTC) - Ngày 16/06/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 76/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG 

* (SMS: 4897/VPCP-KTN) - Ngày 02/07/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4897/VPCP-KTN về việc sử dụng nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

* (SMS: 1576/TB-KBNN) - Ngày 01/07/2014, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 1576/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2014.

* (SMS: 4839/VPCP-KTTH) - Ngày 01/07/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4839/VPCP-KTTH về việc cấp tín dụng của Vietcombank đối với NPC và người có liên quan.

* (SMS: 4855/VPCP-KTTH) - Ngày 01/07/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4855/VPCP-KTTH về việc điều chuyển tài sản.

* (SMS: 84/2014/TT-BTC) - Ngày 27/06/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 84/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.

* (SMS: 82/2014/TTLT-BTC-BLDTBXH) - Ngày 25/06/2014, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 82/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Đề án tổ chức thi tay nghề ASEAN lần thứ X tại Việt Nam.

* (SMS: 81/2014/TT-BTC) - Ngày 24/06/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 81/2014/TT-BTC quy định về chế độ cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án vay vốn được cấp bảo lãnh Chính phủ.

* (SMS: 8231/BTC-HCSN) - Ngày 20/06/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8231/BTC-HCSN về việc xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 2181/TCT-CS) - Ngày 12/06/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2181/TCT-CS về việc hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 8669/BTC-TCHQ) - Ngày 02/07/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8669/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn thủ tục hải quan áp dụng thí điểm cơ chế chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng tại cảng nội địa Mỹ Đình.

* (SMS: 1946/QD-TCHQ) - Ngày 01/07/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1946/QĐ-TCHQ về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo.

* (SMS: 8815/BTC-TCHQ) - Ngày 01/07/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8815/BTC-TCHQ về việc vướng mắc thực hiện Thông tư 20/2014/TT-BTC.

* (SMS: 8294/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/07/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8294/TCHQ-GSQL về việc cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu.

* (SMS: 8156/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/06/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8156/TCHQ-GSQL về việc quản lý hải quan đối với hàng bưu chính thu gom ngoài lãnh thổ đưa vào Việt Nam thực hiện phân loại, chia chọn chuyển tiếp đi quốc tế.

* (SMS: 8149/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/06/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8149/TCHQ-GSQL về việc triển khai thực hiện Thông tư 20/2014/TT-BTC hướng dẫn việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển.

* (SMS: 7960/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/06/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7960/TCHQ-TXNK về mã số HS mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

* (SMS: 7964/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/06/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7964/TCHQ-TXNK về giá tính thuế mặt hàng lốp ô tô nhập khẩu.

* (SMS: 7957/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/06/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7957/TCHQ-TXNK về hàng hóa nhập khẩu Ngôi nhà xanh một Liên Hợp quốc.

* (SMS: 8481/BTC-TCHQ) - Ngày 25/06/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8481/BTC-TCHQ về việc mở lối mở và tiếp tục thực hiện thí điểm xuất khẩu gạo qua khu vực thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

* (SMS: 7732/TCHQ-PC) - Ngày 24/06/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7732/TCHQ-PC về việc xử lý hàng hóa nhập khẩu không đạt chất lượng.

* (SMS: 8267/BTC-TCHQ) - Ngày 23/06/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8267/BTC-TCHQ về việc thanh khoản nguyên liệu sản xuất xuất khẩu.

* (SMS: 7646/TCHQ-GSQL) - Ngày 23/06/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7646/TCHQ-GSQL về việc tạm nhập tái xuất linh kiện, phụ tùng phục vụ sửa chữa tàu biển.

* (SMS: 8208/BTC-TCHQ) - Ngày 20/06/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8208/BTC-TCHQ về thuế đối với nguyên liệu gia công bị hỏa hoạn.

* (SMS: 7571/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/06/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7571/TCHQ-TXNK về việc thanh khoản hàng sản xuất xuất khẩu.

* (SMS: 7560/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/06/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7560/TCHQ-GSQL về việc đưa hàng đã qua sử dụng vào kho ngoại quan để xuất qua lối mở Nà Lạn.

* (SMS: 7566/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/06/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7566/TCHQ-TXNK về thủ tục hải quan và chính sách thuế hàng hóa tạm nhập - tái xuất theo hợp đồng thuê mượn không tái xuất.

* (SMS: 800/GSQL-GQ1) - Ngày 19/06/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 800/GSQL-GQ1 về việc xuất khẩu quặng có độ ẩm tự nhiên.

XÂY DỰNG

* (SMS: 4886/VPCP-KTN) - Ngày 02/07/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4886/VPCP-KTN về việc cấp Giấy phép quy hoạch theo Nghị định 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

* (SMS: 737/QD-BXD) - Ngày 26/06/2014, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 737/QĐ-BXD về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, giám sát thi công xây dựng công trình.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 246/TB-VPCP) - Ngày 27/06/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 246/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 4848/VPCP-KTN) - Ngày 01/07/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4848/VPCP-KTN về việc khai thác cát lòng sông trái phép.

* (SMS: 4865/VPCP-KTN) - Ngày 01/07/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4865/VPCP-KTN về việc thực hiện đánh giá môi trường chiến lược cho Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam.

* (SMS: 1061/QD-TTg) - Ngày 01/07/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1061/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai.

* (SMS: 15/CT-BCT) - Ngày 13/05/2014, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 15/CT-BCT về việc thực hiện công tác cảnh báo trong vận hành hồ chứa và nhà máy thủy điện để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du các dự án thủy điện.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 10907/QLD-KD) - Ngày 26/06/2014, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10907/QLD-KD về một số nội dung mới quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

* (SMS: 10329/QLD-CL) - Ngày 20/06/2014, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10329/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

* (SMS: 10328/QLD-CL) - Ngày 20/06/2014, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10328/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

* (SMS: 10327/QLD-CL) - Ngày 20/06/2014, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10327/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

* (SMS: 07/CT-BYT) - Ngày 19/06/2014, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 07/CT-BYT về việc tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế.

* (SMS: 10238/QLD-CL) - Ngày 19/06/2014, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10238/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

* (SMS: 10193/QLD-CL) - Ngày 19/06/2014, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10193/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

* (SMS: 10180/QLD-TT) - Ngày 18/06/2014, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10180/QLD-TT về việc khuyến cáo liên quan đến việc sử dụng thuốc Vidatox 30CH và các sản phẩm có tên gọi gần tương tự.

* (SMS: 21/2014/TTLT-BYT-BLDTBXH) - Ngày 12/06/2014, Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/09/2013 quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh tật và bệnh nghề nghiệp.

* (SMS: 299/QD-QLD) - Ngày 12/06/2014, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 299/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước (Thuốc nghiên cứu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

* (SMS: 298/QD-QLD) - Ngày 12/06/2014, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 298/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 02 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 145.

* (SMS: 297/QD-QLD) - Ngày 12/06/2014, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 297/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 13 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 145.

* (SMS: 296/QD-QLD) - Ngày 12/06/2014, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 296/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 582 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 145.

* (SMS: 295/QD-QLD) - Ngày 12/06/2014, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 295/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 26 vắc xin, sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt nam - Đợt 24.

* (SMS: 294/QD-QLD) - Ngày 12/06/2014, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 294/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 323 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 86.

 ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH 

* (SMS: 4054/BKHDT-QLDT) - Ngày 27/06/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 4054/BKHĐT-QLĐT về việc thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

* (SMS: 63/2014/ND-CP) - Ngày 26/06/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2014/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

* (SMS: 1574/BHXH-DVT) - Ngày 09/05/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1574/BHXH-DVT về việc tham gia đấu thầu mua thuốc theo Thông tư 36/2013/TTLT-BYT-BTC, Thông tư 37/2013/TT-BYT.

GIAO THÔNG

* (SMS: 4700/UBND-KH&DT) - Ngày 27/06/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4700/UBND-KH&ĐT về việc tăng cường hỗ trợ cứng hóa giao thông nông thôn.

* (SMS: 4697/UBND-XDGT) - Ngày 27/06/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4697/UBND-XDGT về việc bố trí sắp xếp phương tiện tại một số điểm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

* (SMS: 4864/VPCP-KTN) - Ngày 01/07/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4864/VPCP-KTN về việc phê duyệt thiết kế cơ sở đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc đường Vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 4731/VPCP-QHQT) - Ngày 25/06/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4731/VPCP-QHQT về việc mở tuyến vận tải hành khách từ thành phố Hà Tĩnh qua thị xã Thà Khẹt đến Nakhon Phanom.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 4853/VPCP-KGVX) - Ngày 01/07/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4853/VPCP-KGVX về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2013 - 2014.

* (SMS: 4761/VPCP-KGVX) - Ngày 26/06/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4761/VPCP-KGVX về việc triển khai Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

* (SMS: 12/2014/TT-BKHCN) - Ngày 30/05/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 12/2014/TT-BKHCN về việc quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 08/2014/TT-BKHCN) - Ngày 26/05/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 08/2014/TT-BKHCN về việc quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

BẢO HIỂM

* (SMS: 2350/BHXH-CSXH) - Ngày 30/06/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2350/BHXH-CSXH về việc đề nghị hướng dẫn về đóng - hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi.

* (SMS: 2301/BHXH-BT) - Ngày 27/06/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2301/BHXH-BT về việc hướng dẫn bổ sung truy thu bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non.

* (SMS: 2229/BHXH-CSYT) - Ngày 25/06/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2229/BHXH-CSYT về việc thực hiện bảo hiểm y tế cho các đối tượng quy định tại điểm c và d khoản 2 Điều 51 Luật Bảo hiểm y tế.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 428/QD-BNV) - Ngày 21/04/2014, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 428/QĐ-BNV về việc phê duyệt Chương trình bồi dưỡng công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính năm 2014.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 38/2014/QD-TTg) - Ngày 01/07/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 38/2014/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.

* (SMS: 249/TB-VPCP) - Ngày 01/07/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 249/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

* (SMS: 1054/QD-TTg) - Ngày 26/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1054/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 851/QD-BTTTT) - Ngày 23/06/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 851/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Nemko USA, Inc. - San Diego EMC Division - US0088.

* (SMS: 850/QD-BTTTT) - Ngày 23/06/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 850/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm EMC Corporation - US0064.

* (SMS: 849/QD-BTTTT) - Ngày 23/06/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 849/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. - US0057.

* (SMS: 848/QD-BTTTT) - Ngày 23/06/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 848/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm TUV RHEINLAND OF NORTH AMERICA INC. - US0171.

* (SMS: 847/QD-BTTTT) - Ngày 23/06/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 847/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Cetecom Inc. - US0187.

* (SMS: 846/QD-BTTTT) - Ngày 23/06/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 846/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm National Technical Systems - Silicon Valley - US0027.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 1063/QD-TTg) - Ngày 02/07/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1063/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 4794/VPCP-KTN) - Ngày 27/06/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4794/VPCP-KTN về việc điều tra, xử lý đối tượng hành hung cán bộ quản lý bảo vệ rừng.

* (SMS: 647/CD-BYT) - Ngày 27/06/2014, Bộ Y tế ban hành Công điện 647/CĐ-BYT về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong ngành y tế.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 250/TB-VPCP) - Ngày 02/07/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 250/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về kiến nghị của Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

* (SMS: 1057/QD-TTg) - Ngày 27/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1057/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Bình.

* (SMS: 1049/QD-TTg) - Ngày 26/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1049/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

* (SMS: 76/2014/QH13) - Ngày 24/06/2014, Quốc hội ban hành Nghị quyết 76/2014/QH13 về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 64/2014/ND-CP) - Ngày 26/06/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2014/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

* (SMS: 04/2014/TT-BNV) - Ngày 23/06/2014, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2014/TT-BNV về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.

* (SMS: 14/2014/TT-BLDTBXH) - Ngày 12/06/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 14/2014/TT-BLĐTBXH về việc ban hành biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

* (SMS: 444/QD-BNV) - Ngày 23/04/2014, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 444/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Nội vụ.

* (SMS: 369/QD-BNV) - Ngày 11/04/2014, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 369/QĐ-BNV về việc phê duyệt Kế hoạch khảo sát xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch giữu Bộ Nội vụ với Ủy ban Dân tộc quy định và hướng dẫn thi hành Điều 11 Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1059/QD-TTg) - Ngày 27/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1059/QĐ-TTg về việc bổ nhhiệm ông Trần Quang Nghị giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

* (SMS: 1056/QD-TTg) - Ngày 27/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1056/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Lê Minh Chuẩn giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

* (SMS: 40/QD-BCDTHTT) - Ngày 27/06/2014, Ban Chỉ đạo thực hiện Thỏa thuận ban hành Quyết định 40/QĐ-BCĐTHTT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước.

* (SMS: 1053/QD-TTg) - Ngày 26/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1053/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

* (SMS: 1052/QD-TTg) - Ngày 26/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1052/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

* (SMS: 03/2014/TT-BNV) - Ngày 19/06/2014, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2014/TT-BNV về việc sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/04/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010NĐ-CP.

* (SMS: 434/QD-BNV) - Ngày 22/04/2014, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 434/QĐ-BNV về việc thành lập Hội đồng tiếp nhận bàn giao Học viện Hành chính từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Bộ Nội vụ.

* (SMS: 427/QD-BNV) - Ngày 21/04/2014, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 427/QĐ-BNV về việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 5956/QD-BCT) - Ngày 02/07/2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5956/QĐ-BCT về việc phê duyệt Dự án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp nặng - hóa chất tại Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh" do JICA, Nhật Bản tài trợ.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 1442/QD-BNN-TT) - Ngày 27/06/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1442/QĐ-BNN-TT về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành hồ tiêu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

* (SMS: 20/2014/TT-BNNPTNT) - Ngày 26/06/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 20/2014/TT-BNNPTNT về việc quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp.

* (SMS: 245/TB-VPCP) - Ngày 26/06/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 245/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội thảo quốc gia thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón và Chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững.

* (SMS: 1323/QD-BNN-TCCB) - Ngày 17/06/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1323/QĐ-BNN-TCCB về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2014 - 2020.

* (SMS: 1937/BNN-TY) - Ngày 17/06/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 1937/BNN-TY về việc tổ chức tiêm phòng chương trình 30a năm 2014. 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 1232/QD-CTN) - Ngày 09/06/2014, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1232/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1231/QD-CTN) - Ngày 09/06/2014, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1231/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1230/QD-CTN) - Ngày 09/06/2014, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1230/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 12/2014/TT-BTP) - Ngày 26/04/2014, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 12/2014/TT-BTP về việc quy định mẫu; nguyên tắc sử dụng trang phục; nguyên tắc cấp phát; sử dụng Thẻ Thừa phát lại.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 65/2014/ND-CP) - Ngày 01/07/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2014/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

LĨNH VỰC KHÁC

* (SMS: 1063/TTg-QHQT) - Ngày 26/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1063/TTg-QHQT về việc sửa đổi Hiệp định Viện trợ không hoàn lại của Ốt-xtrây-lia cho Dự án "Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế" thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).