Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
291 kết quả chứa từ khóa: 07/CT-BYT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 07/CT-BYT về kiện toàn tổ chức khám bệnh, chữa bệnh Lao

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
02

Chỉ thị 07/CT-BYT 2019 về tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2019
03

Chỉ thị 07/CT-BYT về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2016-2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2016
04

Chỉ thị 07/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 19/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2014
05

Chỉ thị 07/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thống kê y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 21/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2013
06

Chỉ thị 07/CT-BYT của Bộ Y tế về việc đẩy nhanh tiến độ cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 27/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2013
07

Công văn 6636/BYT-BH 2021 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 07/CT-BYT ngày 15/7/2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2021
08

Chỉ thị 07/2004/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động nông nghiệp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 11/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
09

Chỉ thị 07/1999/CT-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 18/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
10

Chỉ thị 07/BYT-CT của Bộ Y tế về tăng cường công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
11

Thông tư 07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2007
12

Thông tư 07/2000/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người năm 2000

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
13

Thông tư 07/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc đăng ký của các công ty nước ngoài được phép xuất nhập khẩu thuốc - nguyên liệu làm thuốc với các tổ chức công ty của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/03/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
14

Công văn 6472/BYT-TB-CT 2021 danh sách đơn vị sản xuất, cung ứng trang thiết bị bảo hộ cá nhân

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 09/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2021
15

Công văn 5820/BYT-TB-CT tăng cường sản xuất, cung ứng Oxy y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
16

Công văn 5583/BYT-TB-CT Danh sách trang thiết bị y tế xét nghiệm SARS-CoV-2

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm; COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
17

Công văn 5288/BYT-TB-CT danh sách trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2021
18

Công văn 2547/BYT-TB-CT kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư y tế phòng chống Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
19

Chỉ thị 02/CT-BYT công tác quốc phòng, an ninh trong Ngành Y tế 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
20

Công văn 2560/BYT-TB-CT sinh phẩm/trang thiết bị xét nghiệm virus Corona được cấp số đăng ký

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2020
Vui lòng đợi