Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2.950 kết quả chứa từ khóa: 250/TB-VPCP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông báo 250/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng về Đề án Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 18/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2018
02

Thông báo 250/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về kiến nghị của Hội Cựu giáo chức Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 02/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2014
03

Thông báo 250/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình triển khai thực hiện Quyết định 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 17/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2013
04

Thông báo 250/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về một số vấn đề liên quan quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 19/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2011
05

Thông báo 250/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về huy động và sử dụng vốn đối ứng cho các dự án ODA

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2012
06

Thông báo 250/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về dự thảo Quy chế tổ chức và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của người nước ngoài đưa vào sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian du lịch

Lĩnh vực: Giao thông; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 17/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2009
07

Thông báo 250/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 10/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2008
08

Thông báo 293/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2012
09

Thông báo 164/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2020
10

Thông báo 61/TB-VPCP 2018 kết luận của Thủ tướng về buổi làm việc với tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2018
11

Thông báo 511/TB-VPCP của Văn phòng Chính Phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới"

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
12

Thông báo 464/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2017
13

Thông báo 406/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại phiên họp lần thứ 14 Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 31/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
14

Thông báo 164/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị sơ kết thực hiện 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2016
15

Thông báo 402/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch bảo vệ rừng và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 16/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2015
16

Thông báo 300/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 1956

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2013
17

Thông báo 158/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 10/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2013
18

Thông báo 409/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 17/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2012
19

Thông báo 103/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 04/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2011
20

Thông báo 242/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về công tác chỉ đạo đối phó và khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 16/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2007
Vui lòng đợi