(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 01/03/2014 - 07/03/2014, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.


Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 DOANH NGHIỆP

* (SMS: 15/NQ-CP) - Ngày 06/03/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết 15/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

* (SMS: 85/TB-VPCP) - Ngày 28/02/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 85/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước 2014 - 2015.

* (SMS: 12/2014/ND-CP) - Ngày 25/02/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 2629/BTC-TCHQ) - Ngày 03/03/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2629/BTC-TCHQ về việc hoàn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 2098/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/03/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2098/TCHQ-TXNK về giá tính thuế nhựa nhập khẩu.
* (SMS: 2019/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/02/2014,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2019/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc chính sách thuế.

* (SMS: 624/TCT-CS) - Ngày 28/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 624/TCT-CS về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT.

* (SMS: 2495/BTC-TCHQ) - Ngày 27/02/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2495/BTC-TCHQ về việc dừng gia hạn nộp thuế.

* (SMS: 1972/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/02/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1972/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế.

* (SMS: 604/TCT-KK) - Ngày 27/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 604/TCT-KK về việc phạt chậm kê khai thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

* (SMS: 603/TCT-KK) - Ngày 27/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 603/TCT-KK về việc kê khai phí đối với các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế công lập.

* (SMS: 586/TCT-CS) - Ngày 27/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 586/TCT-CS về việc tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 585/TCT-CS) - Ngày 27/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 585/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 574/TCT-CS) - Ngày 26/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 574/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 572/TCT-DNL) - Ngày 26/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 572/TCT-DNL về chính sách thuế đối với tài sản cố định dùng để cho thuê.

* (SMS: 570/TCT-TNCN) - Ngày 26/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 570/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế là bất động sản.

* (SMS: 1841/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/02/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1841/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc quyết toán hàng ưu đãi đầu tư.

* (SMS: 559/TCT-CS) - Ngày 25/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 559/TCT-CS về việc khai thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 542/TCT-TNCN) - Ngày 24/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 542/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 541/TCT-CS) - Ngày 24/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 541/TCT-CS về việc ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

* (SMS: 540/TCT-CS) - Ngày 24/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 540/TCT-CS về việc rà soát các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chuyển quyền sử dụng đất.

* (SMS: 1747/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/02/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1747/TCHQ-TXNK về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 520/TCT-CS) - Ngày 21/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 520/TCT-CS về việc đề nghị bổ sung hồ sơ.

* (SMS: 518/TCT-HTQT) - Ngày 21/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 518/TCT-HTQT về việc áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Nhật Bản.

* (SMS: 517/TCT-CS) - Ngày 21/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 517/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 516/TCT-CS) - Ngày 21/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 516/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 508/TCT-CS) - Ngày 20/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 508/TCT-CS về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 503/TCT-CS) - Ngày 20/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 503/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về chính sách thuế.

* (SMS: 442/TCT-CS) - Ngày 17/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 442/TCT-CS về việc khấu trừ, hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 505/LDTBXH-LDTL) - Ngày 28/02/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 505/LĐTBXH-LĐTL về việc áp dụng quy định về xử lý kỷ luật sa thải.

* (SMS: 467/LDTBXH-LDTL) - Ngày 26/02/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 467/LĐTBXH-LĐTL về viêc phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công.

* (SMS: 1189/VPCP-KGVX) - Ngày 21/02/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1189/VPCP-KGVX về việc kiến nghị ban hành bổ sung Nghị định quy định hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 1285/QD-UBND) - Ngày 04/03/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1285/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Giai đoạn I, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

* (SMS: 1405/UBND-TNMT) - Ngày 04/03/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1405/UBND-TNMT về việc giải quyết một số vướng mắc trong tổ chức thực hiện công tác giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 580/TCT-CS) - Ngày 27/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 580/TCT-CS về việc chính sách giảm tiền thuê đất.

* (SMS: 43/KH-UBND) - Ngày 26/02/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 43/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013.

* (SMS: 1196/UBND-KT) - Ngày 25/02/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1196/UBND-KT về việc hệ số điều chỉnh giá đất quý I năm 2014 để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 521/TCT-CS) - Ngày 21/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 521/TCT-CS về tiền thuê đất của Nhà khách T78.

* (SMS: 60/2013/QD-UBND) - Ngày 26/12/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 60/2013/QĐ-UBND quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 * (SMS: 18/2014/QD-TTg)
- Ngày 03/03/2014,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 18/2014/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/04/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

* (SMS: 316/QD-TTg) - Ngày 03/03/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 316/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí năm 2014 cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

* (SMS: 1345/VPCP-QHQT) - Ngày 03/03/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1345/VPCP-QHQT về cơ chế tài chính áp dụng đối với Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người có thu nhập thấp", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

* (SMS: 1259/VPCP-KTTH) - Ngày 26/02/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1259/VPCP-KTTH về việc đề án huy động vốn hỗ trợ cứng hóa mặt đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng.

* (SMS: 1254/VPCP-KTN) - Ngày 26/02/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1254/VPCP-KTN về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp do thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

* (SMS: 28/2014/TT-BTC) - Ngày 25/02/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 28/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

* (SMS: 544/TCT-CS) - Ngày 24/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 544/TCT-CS về việc thanh toán qua ngân hàng của hàng xuất khẩu.

* (SMS: 328/QD-BTC) - Ngày 20/02/2014, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 328/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ.

* (SMS: 997/QD-UBND) - Ngày 18/02/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 997/QĐ-UBND về việc quy định mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng Thành phố Hà Nội.

 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 2178/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/03/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2178/TCHQ-GSQL về việc sử dụng hóa đơn đối với hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp chế xuất.

* (SMS: 568/TCT-CS) - Ngày 26/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 568/TCT-CS về việc xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn.

* (SMS: 543/TCT-CS) - Ngày 24/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 543/TCT-CS về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với nông, lâm, thủy sản, hải sản không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 494/TCT-CS) - Ngày 19/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 494/TCT-CS về việc lưu trữ 01 hóa đơn đã lập.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 2156/TB-TCHQ) - Ngày 04/03/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 2156/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

* (SMS: 2154/TB-TCHQ) - Ngày 04/03/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2154/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

* (SMS: 2179/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/03/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2179/TCHQ-GSQL về việc thành lập chi nhánh để thực hiện quyền xuất nhập khẩu.

* (SMS: 2121/TB-TCHQ) - Ngày 03/03/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 2121/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

* (SMS: 2101/TB-TCHQ) - Ngày 03/03/2014, Tổng cục Hải quan ban hành  Thông báo 2101/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

* (SMS: 2100/TB-TCHQ) - Ngày 03/03/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 2100/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

* (SMS: 2095/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/03/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2095/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng phế liệu dây, cáp cách điện.

* (SMS: 2589/BTC-TCHQ) - Ngày 28/02/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2589/BTC-TCHQ về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế.

* (SMS: 2091/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/02/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2091/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu thuốc lá điếu điện tử.

* (SMS: 2088/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/02/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2088/TCHQ-GSQL về việc giám sát, quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất tại địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa Quang Tâm.

* (SMS: 1964/TB-TCHQ) - Ngày 27/02/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 1964/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

* (SMS: 1984/TCHQ-GSQL) - Ngày 27/02/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1984/TCHQ-GSQL về thủ tục nhập khẩu mặt hàng gỗ có nguồn gốc từ Campuchia.

* (SMS: 231/GSQL-GQ1) - Ngày 27/02/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 231/GSQL-GQ1 về việc xuất khẩu xe máy đã qua sử dụng.

* (SMS: 29/2014/TT-BTC) - Ngày 26/02/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

* (SMS: 1273/VPCP-KTTH) - Ngày 26/02/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1273/VPCP-KTTH về việc cung ứng xăng dầu từ nguồn tạm nhập cho các doanh nghiệp trong Khu chế xuất Linh Trung.

* (SMS: 1957/TCHQ- GSQL) - Ngày 26/02/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1957/TCHQ- GSQL về việc sử dụng mã loại hình khi xuất trả hàng hóa cho khách hàng nước ngoài, xuất khẩu sang nước thứ ba, xuất khẩu vào khu phi thuế quan.

* (SMS: 1956/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/02/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1956/TCHQ-GSQL về việc yêu cầu kiểm dịch động vật hàng hóa xuất khẩu.

* (SMS: 09/2014/TT-BCT) - Ngày 24/02/2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 09/2014/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 và năm 2015 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia.

* (SMS: 215/GSQL-TH) - Ngày 24/02/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 215/GSQL-TH về việc hướng dẫn thủ tục nhập, xuất hàng hóa kho ngoại quan.
* (SMS: 214/GSQL-TH) - Ngày 24/02/2014,
Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 214/GSQL-TH về việc vướng mắc C/O mẫu E.

* (SMS: 210/GSQL-GQ2) - Ngày 21/02/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 210/GSQL-GQ2 về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

* (SMS: 209/GSQL-GQ2) - Ngày 21/02/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 209/GSQL-GQ2 về vật liệu xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất.

XÂY DỰNG

* (SMS: 266/TTg-KTN) - Ngày 03/03/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 266/TTg-KTN về thẩm quyền ký kết Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, Thành phố Hà Nội và triển khai dự án khác để hoàn vốn Dự án xây dựng - chuyển giao (BT).

 * (SMS: 1366/UBND-KH&DT) - Ngày 03/03/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1366/UBND-KH&ĐT về việc đầu tư xây dựng Dự án tuyến cáp treo Hương Bình tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội và xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

* (SMS: 1309/VPCP-KTN) - Ngày 28/02/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1309/VPCP-KTN về việc báo cáo chất lượng và công tác quản lý chất lượng các công trình Hội đồng nghiệm thu Nhà nước kiểm tra, nghiệm thu năm 2013.

* (SMS: 264/TTg-KTN) - Ngày 28/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 264/TTg-KTN về việc dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Nhà máy nước sông Đuống.

THƯƠNG MẠI
 * (SMS: 16/2014/ND-CP)
- Ngày 03/03/2014,
Chính phủ ban hành Nghị định 16/2014/NĐ-CP về quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 209/QD-BXD) - Ngày 04/03/2014, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 209/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng, giai đoạn 2014 - 2020.

Y TẾ-SỨC KHỎE
 * (SMS: 45/KH-UBND)
- Ngày 27/02/2014,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 45/KH-UBND về việc hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người.

* (SMS: 08/2014/TT-BYT) - Ngày 26/02/2014, Bộ Y tế ban hành Thông tư 08/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam.

* (SMS: 04/2014/TT-BYT) - Ngày 06/02/2014, Bộ Y tế ban hành Thông tư 04/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định điều kiện hoạt động, thủ tục thành lập cơ sở hiến máu chữ thập đỏ.

* (SMS: 739/BCT-CNN) - Ngày 24/01/2014, Bộ Công Thương ban hành Công văn 739/BCT-CNN về việc đính chính Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/09/2013 của Bộ Công Thương.

GIAO THÔNG 

* (SMS: 268/TTg-KTN) - Ngày 04/03/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 268/TTg-KTN về việc chuyển đổi hình thức thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Thái Hà vượt Sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình và Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. 

* (SMS: 1392/UBND-QHXDG) - Ngày 04/03/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1392/UBND-QHXDG về việc tăng cường an toàn giao thông đối với các cầu treo, cầu yếu, cầu tạm trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 265/TTg-KTN) - Ngày 28/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 265/TTg-KTN về việc phê duyệt Khung chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

* (SMS: 29/TB-UBND) - Ngày 28/02/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo 29/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại buổi nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư.

* (SMS: 1174/QD-UBND) - Ngày 27/02/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1174/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội.

* (SMS: 1248/UBND-QHXDGT) - Ngày 25/02/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1248/UBND-QHXDGT về việc rà soát việc tổ chức giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyến đường Xã Đàn.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 315/QD-TTg) - Ngày 01/03/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 315/QĐ-TTg về việc thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân.

* (SMS: 04/2014/TT-BGDDT) - Ngày 28/02/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT về việc ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

* (SMS: 83/TB-VPCP) - Ngày 28/02/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 83/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tại cuộc họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 - 2015.

* (SMS: 366/QD-BGDDT) - Ngày 27/01/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 366/QĐ-BGDĐT về việc ban hành "Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2013 - 2016".

* (SMS: 03/2014/TT-BGDDT) - Ngày 25/02/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 300/QD-TTg) - Ngày 27/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 300/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

* (SMS: 06/2014/TB-LPQT) - Ngày 22/01/2014, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 06/2014/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định cụ thể cho dự án "Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp" giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ.

DÂN SỰ

* (SMS: 15/2014/ND-CP) - Ngày 27/02/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2014/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

BẢO HIỂM

* (SMS: 209/QD-BHXH) - Ngày 28/02/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành  Quyết định 209/QĐ-BHXH về việc  bổ sung 03 quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
 * (SMS: 1407/VPCP-TCCV)
- Ngày 05/03/2014,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1407/VPCP-TCCV về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2012/NĐ-CP về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.
 THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 384/QD-BVHTTDL) - Ngày 26/02/2014, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 384/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức hoạt động tuyên truyền trên báo chí về gia đình, công tác gia đình năm 2014.

* (SMS: 588/BTTTT-THH) - Ngày 26/02/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 588/BTTTT-THH về việc sử dụng hộp thư điện tử .gov.vn để trao đổi văn bản trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 1342/UBND-VX) - Ngày 28/02/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1342/UBND-VX về việc xây dựng kế hoạch Hội Cựu chiến binh Thành phố thực hiện một số hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

* (SMS: 1297/VPCP-KGVX) - Ngày 27/02/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1297/VPCP-KGVX về việc hoàn thiện Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức ASIAD 18 và Đề án đào tạo vận động viên tham dự ASIAD 18.

* (SMS: 01/2014/TT-BVHTTDL) - Ngày 15/01/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 01/2014/TT-BVHTTDL về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề du lịch.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 47/KH-UBND) - Ngày 04/03/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 47/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP ngày 31/07/1998 của Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2014.

* (SMS: 312/QD-TTg) - Ngày 28/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 312/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI
 * (SMS: 14/NQ-CP)
- Ngày 05/03/2014,
Chính phủ ban hành Nghị quyết 14/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2014. 

* (SMS: 90/TB-VPCP) - Ngày 05/03/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 90/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

* (SMS: 89/TB-VPCP) - Ngày 05/03/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 89/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững ngày 20/02/2014 .

* (SMS: 1363/VPCP-KTN) - Ngày 03/03/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1363/VPCP-KTN về việc bổ sung thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn) tỉnh Quảng Nam vào Danh mục nâng loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2012 - 2015.

* (SMS: 942/QD-UBND) - Ngày 28/02/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 942/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án di dời khẩn cấp 10 hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại phường Thạnh Xuân, phường Thạnh Lộc và phường An Phú Đông, Quận 12.

* (SMS: 941/QD-UBND) - Ngày 28/02/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 941/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án di dời khẩn cấp 08 hộ dân sinh sống tại khu vực bị sạt lở đoạn bờ sông Nhà Bè thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình khánh, huyện Cần Giờ.

* (SMS: 68/QD-BTC) - Ngày 08/01/2014, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 68/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 207/QD-BTTTT) - Ngày 03/03/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 207/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 1361/VPCP-V.I) - Ngày 03/03/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1361/VPCP-V.I về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

* (SMS: 902/QD-UBND) - Ngày 27/02/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 902/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014.

* (SMS: 1286/VPCP-V.III) - Ngày 27/02/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1286/VPCP-V.III về việc phân công chuẩn bị và điều chỉnh Chương trình các phiên họp thứ 26, 27, 28 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

* (SMS: 12/2014/QD-UBND) - Ngày 26/02/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 12/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 259/TTg-TCCV) - Ngày 26/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 259/TTg-TCCV về việc rà soát các Ban Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

* (SMS: 554/CT-CHK) - Ngày 25/02/2014, Cục Hàng không Việt Nam ban hành Chỉ thị 554/CT-CHK về việc nâng cao chất lượng công tác của Cục Hàng không Việt Nam.

* (SMS: 07/2014/TT-BTP) - Ngày 24/02/2014, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 07/2014/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính. 

* (SMS: 783/QD-UBND) - Ngày 22/02/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 783/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
* (SMS: 319/QD-TTg)
- Ngày 04/03/2014,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 319/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam. 

* (SMS: 317/QD-TTg) - Ngày 04/03/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 317/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai. 

* (SMS: 355/QD-BNN-XD) - Ngày 04/03/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 355/QĐ-BNN-XD về việc thành lập Tổ chuyên gia kỹ thuật để đánh giá kết quả nghiên cứu về diễn biến lòng dẫn Khe Trí, dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh.

* (SMS: 352/QD-BNN-TCCB) - Ngày 03/03/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 352/QĐ-BNN-TCCB về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Chăn nuôi.

* (SMS: 455/QD-TCHQ) - Ngày 03/03/2014, Tổng cục Hải quan ban hành  Quyết định 455/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1216/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Trung tâm thuộc Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan.

* (SMS: 10/QD-BCĐCCTLBHXH) - Ngày 03/03/2014, Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công ban hành Quyết định 10/QĐ-BCĐCCTLBHXH về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

* (SMS: 310/QD-TTg) - Ngày 27/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 310/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng.
 * (SMS: 309/QD-TTg) - Ngày 27/02/2014,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 309/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

* (SMS: 308/QD-TTg) - Ngày 27/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 308/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 307/QD-TTg) - Ngày 27/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 307/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 306/QD-TTg) - Ngày 27/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 306/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 303/QD-TTg) - Ngày 27/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 303/QĐ-TTg về việc phê chuẩn bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011 -2016.

* (SMS: 302/QD-TTg) - Ngày 27/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 302/QĐ-TTg về việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 301/QD-TTg) - Ngày 27/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 301/QĐ-TTg về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. 

* (SMS: 430/QD-BVHTTDL) - Ngày 27/02/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 430/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

* (SMS: 1186/QD-UBND) - Ngày 27/02/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1186/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thủ tục đầu tư quyết toán và tiếp nhận các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1184/QD-UBND) - Ngày 27/02/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1184/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1175/QD-UBND) - Ngày 27/02/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1175/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội.

* (SMS: 3169/QD-TTCP) - Ngày 30/12/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 3169/QĐ-TTCP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Trung tâm Thông tin.

CÔNG NGHIỆP
 * (SMS: 1371/QD-BCT)
- Ngày 19/02/2014,
Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1371/QĐ-BCT về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 * (SMS: 04/CT-TTg)
- Ngày 05/03/2014,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 04/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

* (SMS: 357/QD-BNN-TY) - Ngày 04/03/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 357/QĐ-BNN-TY về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng chống dịch cúm gia cầm.

* (SMS: 353/QD-BNN-TY) - Ngày 04/03/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 353/QĐ-BNN-TY về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Trà Vinh phòng chống dịch cúm gia cầm. 

* (SMS: 1406/UBND-NNNT) - Ngày 04/03/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1406/UBND-NNNT về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

* (SMS: 326/QD-BNN-TCTL) - Ngày 28/02/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 326/QĐ-BNN-TCTL về việc phân loại, phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

* (SMS: 305/QD-TTg) - Ngày 27/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 305/QĐ-TTg về việc xuất vắc xin dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh. 

* (SMS: 304/QD-TTg) - Ngày 27/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 304/QĐ-TTg về việc xuất vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng.

* (SMS: 1271/VPCP-KTTH) - Ngày 26/02/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1271/VPCP-KTTH về việc sửa đổi Nghị định 109/2010/NĐ-CP về nội dung liên kết, hợp tác sản xuất và chế biến lúa gạo.

* (SMS: 267/QD-BNN-TY) - Ngày 24/02/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 267/QĐ-BNN-TY về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa phòng chống dịch cúm gia cầm.

* (SMS: 266/QD-BNN-TY) - Ngày 24/02/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 266/QĐ-BNN-TY về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa phòng chống dịch cúm gia cầm.


* (SMS: 265/QD-BNN-TY) - Ngày 24/02/2014,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 265/QĐ-BNN-TY về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Tây Ninh phòng chống dịch cúm gia cầm. 

* (SMS: 249/QD-BNN-BVTV) - Ngày 21/02/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 249/QĐ-BNN-BVTV về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 * (SMS: 486/QD-BTP)
- Ngày 03/03/2014,
Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 486/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân sở tại năm 2014. 

* (SMS: 576/QD-BGTVT) - Ngày 28/02/2014, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 576/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

* (SMS: 225/QD-CTN) - Ngày 22/02/2014, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 225/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 224/QD-CTN) - Ngày 22/02/2014, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 224/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 223/QD-CTN) - Ngày 22/02/2014, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 223/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 222/QD-CTN) - Ngày 22/01/2014, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 222/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 221/QD-CTN) - Ngày 22/01/2014, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 221/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 220/QD-CTN) - Ngày 22/01/2014, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 220/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT 

* (SMS: 311/QD-TTg) - Ngày 27/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 311/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 236/QD-BNN-TCCB) - Ngày 20/02/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 236/QĐ-BNN-TCCB về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nông nghiệp và Phát triển nông thôn".

NGOẠI GIAO 

* (SMS: 297/QD-TTg) - Ngày 27/01/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 297/QĐ-TTg về việc ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan cho dự án "Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn II".

LĨNH VỰC KHÁC 

* (SMS: 2029/TCHQ-TVQT) - Ngày 28/02/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2029/TCHQ-TVQT về việc thuê diện tích làm việc Đội nghiệp vụ cửa khẩu Tén Tằn.