Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.537 kết quả chứa từ khóa: 47/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 47/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP ngày 31/07/1998 của Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2014

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 04/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2014
02

Kế hoạch 47/KH-UBND Hà Nội theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm 2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
03

Kế hoạch 47/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2017-2018

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 28/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2017
04

Kế hoạch 47/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội, năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2016
05

Kế hoạch 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/06/2015 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2016
06

Kế hoạch 246/KH-UBND Hà Nội 2021 phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, kiểm soát dịch quý IV và năm 2022, 2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
07

Kế hoạch 207/KH-UBND Hà Nội 2021 thực hiện Chương trình 08-CTr/TU phát triển an sinh xã hội, nâng cao cuộc sống nhân dân

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
08

Kế hoạch 2798/KH-UBND 2021 đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu tại TP.HCM

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm; COVID-19 Tải về
Ban hành: 21/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2021
09

Quyết định 47/2021/QĐ-UBND Huế sửa đổi quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
10

Kế hoạch 2724/KH-UBND TP HCM hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2021
11

Kế hoạch 179/KH-UBND cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công TP Hà Nội 2021-2025

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
12

Kế hoạch 140/KH-UBND Hà Nội 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg phòng cháy, chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 09/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2020
13

Kế hoạch 87/KH-UBND Hà Nội về tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 24/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2020
14

Kế hoạch 81/KH-UBND Hà Nội triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2020

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 18/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2020
15

Kế hoạch 60/KH-UBND 2020 phát triển ngành nghề nông thôn của Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2020
16

Kế hoạch 29/KH-UBND về khuyến công Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 11/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2020
17

Kế hoạch 12/KH-UBND Hà Nội 2020 kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 15/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2020
18

Kế hoạch 244/KH-UBND 2019 Hà Nội tặng quà gia đình diện hộ nghèo Tết Nguyên đán 2020

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 26/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
19

Quyết định 47/2019/QĐ-UBND Vĩnh Phúc quản lý các nhiệm vụ khoa học sử dụng ngân sách

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 10/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
20

Kế hoạch 192/KH-UBND Hà Nội 2019 kiểm tra về cư trú của người nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Doanh nghiệp; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 29/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
Vui lòng đợi