Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2.883 kết quả chứa từ khóa: 586/TCT-CS
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 586/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 27/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2014
02

Công văn về việc chính sách thuế giá trị gia tăng thu gom, xử lý rác tàu thuỷ, thuyền

Ban hành: 30/01/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2002
03

Công văn 586/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 24/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2017
04

Công văn 3892/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 28/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
05

Công văn 2267/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 04/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2011
06

Công văn 586/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc biện pháp cưỡng chế và nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 09/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2010
07

Thông tư 59-BTC/TCT/CS 1991 sửa đổi thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 02/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
08

Thông tư 29-TC/TCT/CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 114-HĐBT ngày 07/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý Nhà nước đối với xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 18/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
09

Thông tư 59/TC-TCT-CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 02/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10

Thông tư 44-TC/TCT/CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 96-HĐBT ngày 05/4/1991 về khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu và quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/08/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
11

Thông tư 43-TC/TCT/CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng số 203-HĐBT ngày 29/6/1991 quy định một số điều chi tiết thi hành các Luật Thuế doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế lợi tức

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 13/08/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
12

Thông tư 40-TC/TCT/CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 196-CT ngày 09/6/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/08/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
13

Công văn 1766/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 26/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2010
14

Công văn 1488/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm về sử dụng hóa đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 05/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2010
15

Công văn 1092/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giảm thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 06/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2010
16

Công văn 2910/TCT-CS 2022 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 09/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2022
17

Công văn 4153/TCT-CS 2021 triển khai Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
18

Công văn 601/TCT-CS của Tổng cục Thuế về tiền thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
19

Công văn 5189/TCT-CS 2020 giới thiệu điểm mới Nghị định 126/2020

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 07/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
20

Công văn 5032/TCT-CS chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 26/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2020
Vui lòng đợi