(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
 
Trong tuần này từ 10/11/2012 - 16/11/2012, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
DOANH NGHIỆP
 
* (SMS: 8861/BKHDT-DTNN) - Ngày 31/10/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 8861/BKHĐT-ĐTNN về việc thẩm định điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Itim.
 
* (SMS: 8860/BKHDT-DTNN) - Ngày 30/10/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 8860/BKHĐT-ĐTNN về việc góp ý hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Nguyễn Du.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 6347/TCHQ-TXNK)
- Ngày 13/11/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6347/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng quà tặng.
 
* (SMS: 6331/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6331/TCHQ-TXNK về việc thu thuế bổ sung phí THC.
 
* (SMS: 6330/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6330/TCHQ-TXNK về việc thu thuế bổ sung phí THC.
 
* (SMS: 6322/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6322/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu bình chứa nước để sản xuất bình nước nóng.
 
* (SMS: 6319/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6319/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế nhập khẩu hàng phục vụ an ninh.
 
* (SMS: 189/2012/TT-BTC) - Ngày 09/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 189/2012/TT-BTC về việc sửa đổi Thông tư 236/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài.
 
* (SMS: 15614/BTC-TCHQ) - Ngày 09/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15614/BTC-TCHQ về chính sách thuế đối với nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu.
 
* (SMS: 6303/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6303/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu.
 
* (SMS: 6284/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6284/TCHQ-TXNK về việc bù trừ thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 3934/TCT-DNL) - Ngày 08/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3934/TCT-DNL về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 6269/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6269/TCHQ-TXNK về việc xử lý nợ thuế phát sinh từ tài sản đảm bảo tiền vay.
 
* (SMS: 6250/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6250/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu.
 
* (SMS: 187/2012/TT-BTC) - Ngày 07/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 187/2012/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
 
* (SMS: 3916/TCT-CS) - Ngày 07/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3916/TCT-CS về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất.
 
* (SMS: 3914/TCT-CS) - Ngày 07/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3914/TCT-CS về việc người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
 
* (SMS: 3913/TCT-CS) - Ngày 07/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3913/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về chính sách tiền thuê đất.
 
* (SMS: 3911/TCT-KK) - Ngày 07/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3911/TCT-KK về việc thực hiện công tác hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài.
 
* (SMS: 3907/TCT-KK) - Ngày 07/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3907/TCT-KK về việc nhập hồ sơ khai thuế.
 
* (SMS: 3900/TCT-KK) - Ngày 07/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3900/TCT-KK về chính sách thu tiền sử dụng đất.
 
* (SMS: 3920/TCT-CS) - Ngày 07/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3920/TCT-CS về việc phạt chậm nộp khoản thu nhập sau thuế thu nhập từ hoạt động xổ số kiến thiết.
 
* (SMS: 3897/TCT-CS) - Ngày 07/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3897/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư mới.
 
* (SMS: 15399/BTC-CST) - Ngày 06/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15399/BTC-CST về xây dựng phí giám định tư pháp.
 
* (SMS: 3879/TCT-CS) - Ngày 06/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3879/TCT-CS về việc vướng mắc trong việc nộp tiền sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư.
 
* (SMS: 3878/TCT-CS) - Ngày 06/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3878/TCT-CS về việc thu thuế đối với hoạt động bán căn hộ.
 
* (SMS: 3872/TCT-CS) - Ngày 06/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3872/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 3871/TCT-CS) - Ngày 06/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3871/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
 
* (SMS: 6218/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6218/TCHQ-TXNK về việc phân loại, xử lý thuế nhập khẩu linh kiện, thuế tiêu thụ đặc biệt điều hòa không khí.
 
* (SMS: 3859/TCT-CS) - Ngày 05/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3859/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về đồng tiền ghi trên biên lai thu phí, lệ phí hàng hải.
 
* (SMS: 3852/TCT-CS) - Ngày 05/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3852/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng.
.
* (SMS: 3851/TCT-DNL) - Ngày 05/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3851/TCT-DNL về việc vướng mắc về thuế tại Dự án toàn nhà hỗ hợp HH4 - Mỹ Đình.
 
* (SMS: 3831/TCT-HTQT) - Ngày 01/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3831/TCT-HTQT về thủ tục áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.
 
* (SMS: 3802/TCT-CS) - Ngày 31/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3802/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa.
 
* (SMS: 3431/TCT-CS) - Ngày 01/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3431/TCT-CS về việc vướng mắc về chính sách thuế.
 
* (SMS: 3430/TCT-CS) - Ngày 01/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3430/TCT-CS về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 3429/TCT-CS) - Ngày 01/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3429/TCT-CS về việc trích khấu hao tài sản cố định.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 1619/QD-LDTBXH)
- Ngày 12/11/2012,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1619/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết 40/NQ-CP ngày 09/08/2012 của Chính phủ.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở


* (SMS: 9176/VPCP-KTN)
- Ngày 13/11/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9176/VPCP-KTN về điều kiện để bồi thường về đất do các cơ sở tôn giáo đang sử dụng.
 
* (SMS: 74/NQ-CP) - Ngày 12/11/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 74/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Thanh Hóa.
 
* (SMS: 32/2012/QD-UBND) - Ngày 12/11/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 32/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng quỹ Nhà nước thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục địch kinh doanh; dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 8998/UBND-TNMT) - Ngày 09/11/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 8998/UBND-TNMT về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình mua nhà thuộc các quỹ nhà điều tiết tại các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn Thành phố.
 
* (SMS: 12/CT-UBND) - Ngày 08/11/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng nhà chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố.
 
* (SMS: 3919/TCT-CS) - Ngày 07/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3919/TCT-CS về chính sách thu tiền sử dụng đất.
 
* (SMS: 539/NQ-UBTVQH13) - Ngày 30/10/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 539/NQ-UBTVQH13 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG


* (SMS: 28/CT-TTg)
- Ngày 13/11/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 28/CT-TTg về việc tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch đảm bảo.
 
* (SMS: 06/CT-NHNN) - Ngày 09/11/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chỉ thị 06/CT-NHNN về giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013.
 
* (SMS: 244/TANDTC-KHXX) - Ngày 05/11/2012, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 244/TANDTC-KHXX về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.
 
* (SMS: 7019/NHNN-QLNH) - Ngày 26/10/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 7019/NHNN-QLNH về việc chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng.

XUẤT NHẬP KHẨU


* (SMS: 2516/QD-TCHQ)
- Ngày 13/11/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2516/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011; Quy định về giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu biên giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định 148/QĐ-TCHQ ngày 28/01/2011 và Quy định về việc giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển ban hành kèm theo Quyết định 2408/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
 
* (SMS: 6350/TCHQ-TCCB) - Ngày 13/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6350/TCHQ-TCCB về việc thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu Chàng Riệc.
 
* (SMS: 6349/TCHQ-TCCB) - Ngày 12/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6349/TCHQ-TCCB về việc thành lập Chi cục Hải quan Long Phước.
 
* (SMS: 6348/TCHQ-TCCB) - Ngày 13/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6348/TCHQ-TCCB về việc triển khai Quyết định thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang.
 
* (SMS: 6346/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6346/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn danh mục xe ô tô nhập khẩu phục vụ an ninh được xét miễn thuế.
 
* (SMS: 6345/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6345/TCHQ-TXNK về việc hàng sản xuất xuất khẩu bị hỏa hoạn.
 
* (SMS: 6342/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6342/TCHQ-GSQL về việc triển khai thực hiện Thông báo 197/TB-BCT và Thông tư 20/2011/TT-BCT.
 
* (SMS: 10851/BCT-KHCN) - Ngày 12/11/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 10851/BCT-KHCN về chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan.
 
* (SMS: 6324/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6324/TCHQ-TXNK về việc xem xét giảm giá hàng nhập khẩu.
 
* (SMS: 6323/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6323/TCHQ-TXNK về việc áp mã mặt hàng gối cao su cốt bản thép.
 
* (SMS: 6321/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6321/TCHQ-TXNK về việc xem xét lại việc giám định và áp mã mặt hàng Sikaproof Membrane.
 
* (SMS: 6320/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6320/TCHQ-TXNK về việc trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp Hàn Quốc về lĩnh vực hải quan.
 
* (SMS: 6318/TCHQ-PC) - Ngày 12/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6318/TCHQ-PC về việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật quy định về nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định và xuất nhập khẩu khoáng sản.
 
* (SMS: 6316/TCHQ-GSQL) - Ngày 12/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6316/TCHQ-GSQL về việc tạm nhập khẩu miễn thuế 01 xe mô tô 3 bánh.
 
* (SMS: 6314/TCHQ-HTQT) - Ngày 12/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6314/TCHQ-HTQT về việc triển khai kết quả cuộc họp thực hiện kiểm tra Một lần dừng tại cửa khẩu Lao Bảo - Đensavanh.
 
* (SMS: 6302/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6302/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu xe đầu kéo.
 
* (SMS: 6277/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6277/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế đối với các trường hợp nợ C/O.
 
* (SMS: 6278/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6278/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu.
 
* (SMS: 6276/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6276/TCHQ-TXNK về việc phân loại động cơ nổ và đầu phát điện.
 
* (SMS: 6273/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6273/TCHQ-GSQL về việc bù trừ nguyên phụ liệu sau thanh khoản hợp đồng gia công.
 
* (SMS: 6271/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6271/TCHQ-TXNK về thông tin sản phẩm thủy sản xuất khẩu.
 
* (SMS: 6255/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6255/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc về dịch vụ thực hiện trong kho CFS.
 
* (SMS: 10720/BCT-XNK) - Ngày 07/11/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 10720/BCT-XNK về việc tạm xuất tái nhập thiết bị y tế.
 
* (SMS: 10718/BCT-XNK) - Ngày 07/11/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 10718/BCT-XNK về việc tạm nhập xuất tái nhập để sửa chữa.
 
* (SMS: 9361/BGTVT-VT) - Ngày 06/11/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 9361/BGTVT-VT về việc quản lý chất lượng thiết bị, phụ tùng, vật tư tàu bay nhập khẩu.
 
* (SMS: 9344/BGTVT-VT) - Ngày 06/11/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 9344/BGTVT-VT về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với nhập khẩu tàu biển.
 
* (SMS: 5809/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/10/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5809/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc trong quá trình khai thác, sử dụng hệ thống GTT01.
 
* (SMS: 5806/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/10/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5806/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc khi thực hiện Công văn 5883/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính.
 
* (SMS: 728/GSQL-GQ3) - Ngày 16/10/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 728/GSQL-GQ3 về việc tạm nhập tái xuất xe ô tô.
 
* (SMS: 720/GSQL-GQ3) - Ngày 15/10/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 720/GSQL-GQ3 về việc doanh nghiệp chế xuất nằm trong khu công nghiệp mua xăng dầu.
 
* (SMS: 1949/BXD-VLXD) - Ngày 06/11/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1949/BXD-VLXD về việc vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD.
 
* (SMS: 6106/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6106/TCHQ-GSQL về việc hàng hóa phải kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm.

XÂY DỰNG


* (SMS: 8910/UBND-QHXDGT)
- Ngày 08/11/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 8910/UBND-QHXDGT về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 24/2012/CT-UBND) - Ngày 03/11/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 24/2012/CT-UBND về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

THƯƠNG MẠI


* (SMS: 76/NQ-CP)
- Ngày 15/11/2012,
Chính phủ ban hành Nghị quyết 76/NQ-CP về việc phê duyệt nội dung và ký Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân và Biểu cam kết kèm theo.
 
* (SMS: 94/2012/ND-CP) - Ngày 12/11/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu.
 
* (SMS: 9094/VPCP-KNTN) - Ngày 12/11/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9094/VPCP-KNTN về công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương và kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
 
* (SMS: 15648/BTC-QLG) - Ngày 11/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15648/BTC-QLG về công tác điều hành giá xăng, dầu trong thời điểm hiện nay.
 
* (SMS: 12/2012/TT-BTP) - Ngày 07/11/2012, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 12/2012/TT-BTP về việc ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG


* (SMS: 4773/QD-UBND)
- Ngày 23/10/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4773/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Y TẾ-SỨC KHỎE


* (SMS: 96/2012/ND-CP)
- Ngày 15/11/2012,
Chính phủ ban hành Nghị định 96/2012/NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
 
* (SMS: 6835/QD-BCT) - Ngày 13/11/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 6835/QÐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 378/TB-VPCP) - Ngày 12/11/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 378/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban trực tuyến Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch năm 2012 và Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2013.
 
* (SMS: 19/2012/TT-BYT) - Ngày 09/11/2012, Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2012/TT-BYT về về việc hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
 
* (SMS: 9041/VPCP-KGVX) - Ngày 09/11/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9041/VPCP-KGVX về Đề án nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm chất dinh dưỡng hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và cai nghiện ma túy.
 
* (SMS: 91/2012/ND-CP) - Ngày 08/11/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2012/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
 
* (SMS: 4464/BHXH-CSYT) - Ngày 05/11/2012, Bảo hiểm xã hội ban hành Công văn 4464/BHXH-CSYT về việc giãn thời gian điều chỉnh giá một số dịch vụ y tế mới theo Thông tư 04.
 
* (SMS: 17/2012/TT-BYT) - Ngày 24/10/2012, Bộ Y tế ban hành Thông tư 17/2012/TT-BYT về về việc quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.
 
* (SMS: 3897/QD-BYT) - Ngày 12/10/2012, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3897/QĐ-BYT về về việc ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh do não mô cầu".

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (SMS: 50/2012/QD-TTg)
- Ngày 09/11/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 50/2012/QĐ-TTg về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

GIAO THÔNG

* (SMS: 75/NQ-CP)
- Ngày 13/11/2012,
Chính phủ ban hành Nghị quyết 75/NQ-CP về việc phê duyệt Nghị định thư số 6 về Ga trung chuyển và Ga biên giới đường sắt thuộc Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh.
 
* (SMS: 2932/QD-BGTVT) - Ngày 13/11/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2932/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục các dự án đầu tư trên QL 14 đoạn từ thành phố PleiKu (km542) đến cầu 110 (Km607+850), tỉnh Gia Lai; cầu 110 đến thành phố Buôn Ma Thuột (Km704) và đoạn từ thành phố Buôn Ma Thuột đến cầu 20 (Km817), tỉnh Đắk Lắk theo hình thức Hợp đồng BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao).
 
* (SMS: 13/CT-BGTVT) - Ngày 09/11/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chỉ thị 13/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong hoạt động bay.
 
* (SMS: 93/2012/ND-CP) - Ngày 08/11/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 93/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
 
* (SMS: 373/TB-VPCP) - Ngày 08/11/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 373/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về Kế hoạch và cơ chế đặc thù triển khai các dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (quốc lộ 14 cũ).
 
* (SMS: 1848/TTg-QHQT) - Ngày 02/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1848/TTg-QHQT về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung nội dung danh mục Dự án Đường hành lang ven biển phía Nam giai đoạn 1.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 28/2012/TT-BLDTBXH)
- Ngày 12/11/2012,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 28/2012/TT-BLĐTBXH về việc ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu thủy; Sửa chữa máy tàu thủy; Điện tàu thủy, Điện dân dụng; Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ.
 
* (SMS: 27/2012/TT-BLDTBXH) - Ngày 12/11/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 27/2012/TT-BLĐTBXH về việc ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghế cho các nghề: Hướng dẫn du lịch; Quản trị lữ hành; Nghiệp vụ nhà hàng - Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn; Quản trị khách sạn; Quản trị khu Resort; Quản trị mạng máy tính; Lập trình máy tính.
 
* (SMS: 1157/TB-BGDDT) - Ngày 12/11/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 1157/TB-BGDĐT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tại Hội nghị giao ban các trường phổ thông dân tộc nội trú năm học 2012 - 2013.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ


* (SMS: 8869/VPCP-KGVX)
- Ngày 05/11/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8869/VPCP-KGVX về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung về công nhận chứng thư số, chữ ký số nước ngoài tại Nghị định 26/2007/NĐ-CP.
 
* (SMS: 4469/BHXH-VKH) - Ngày 05/11/2012, Bảo hiểm xã hội ban hành Công văn 4469/BHXH-VKH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đăng ký nghiên cứu khoa học năm 2013.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH


* (SMS: 6274/TCHQ-PC)
- Ngày 12/11/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6274/TCHQ-PC về việc gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt.
 
* (SMS: 10604/BCT-HC) - Ngày 05/11/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 10604/BCT-HC về việc thẩm định quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 1671/QD-TTg)
- Ngày 08/11/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1671/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 về việc phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.
 
* (SMS: 371/TB-VPCP) - Ngày 08/11/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 371/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp Quý III năm 2012 của Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin.
 
* (SMS: 8956/VPCP-KTTH) - Ngày 07/11/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8956/VPCP-KTTH về thời hạn hoàn thành nhiệm vụ "Xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến cho mạng lưới TBT Việt Nam và cơ sở dữ liệu về TBT".

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 376/TB-VPCP)
- Ngày 09/11/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 376/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy nổ xe cơ giới.
 
* (SMS: 8951/VPCP-KGVX) - Ngày 07/11/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8951/VPCP-KGVX về việc xuất bản "Báo ảnh Dân tộc và Miền núi" song ngữ.
 
* (SMS: 141/KH-UBND) - Ngày 06/11/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 141/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

AN NINH TRẬT TỰ


* (SMS: 375/TB-VPCP)
- Ngày 09/11/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 375/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 138/CP tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 138/CP.
 
* (SMS: 1878/CD-TTg) - Ngày 08/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1878/CĐ-TTg về việc tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/04/1009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI


* (SMS: 9216/VPCP-KTTH)
- Ngày 14/11/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9216/VPCP-KTTH về chính sách cho vay đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.
 
* (SMS: 1704/QD-TTg) - Ngày 13/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1704/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia năm 2012.
 
* (SMS: 9110/VPCP-DP) - Ngày 12/11/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9110/VPCP-ĐP về một số chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2011 - 2015.
 
* (SMS: 92/2012/ND-CP) - Ngày 08/11/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 92/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
 
* (SMS: 1674/QD-TTg) - Ngày 08/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1674/QĐ-TTg về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với những người làm chuyên trách công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh khi thực hiện thí điểm theo Quyết định 94-HĐBT ngày 26/09/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.
 
* (SMS: 1670/QD-TTg) - Ngày 08/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1670/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển Lưới điện Thông minh tại Việt Nam.
 
* (SMS: 372/TB-VPCP) - Ngày 08/11/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 372/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào, Campuchia.
 
* (SMS: 1659/QD-TTg) - Ngày 07/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1659/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020.
 
* (SMS: 2771/QD-BTC) - Ngày 01/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2771/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư liên tịch 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24/2/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.
 
* (SMS: 07/2012/TT-BKHDT) - Ngày 22/10/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 07/2012/TT-BKHĐT về việc quy định nội dung Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới cấp tỉnh, huyện, xã.
 
* (SMS: 102/2012/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC) - Ngày 19/10/2012, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

HÀNH CHÍNH


* (SMS: 9246/VPCP-KSTT)
- Ngày 14/11/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9246/VPCP-KSTT về việc gửi văn bản, tài liệu liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
 
* (SMS: 370/TB-VPCP) - Ngày 08/11/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 370/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ ngày 25/10/2012 về công tác cải cách hành chính.
 
* (SMS: 08/2012/TT-BKHDT) - Ngày 07/11/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2012/TT-BKHĐT về việc quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
* (SMS: 510/2012/QD-TANDTC) - Ngày 05/11/2012, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 510/2012/QĐ-TANDTC về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng trong các đơn vụ thuộc ngành Tòa án nhân dân.
 
* (SMS: 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP) - Ngày 18/09/2012, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP về việc hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1724/QD-TTg)
- Ngày 14/11/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1724/QĐ-TTg về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch và trách nhiệm của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.
 
* (SMS: 1716/QD-TTg) - Ngày 13/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1716/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp.

* (SMS: 2975/QD-BTP) - Ngày 13/11/2012,
Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2975/QĐ-BTP về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013.
 
* (SMS: 2919/QD-BGTVT) - Ngày 13/11/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2919/QĐ-BGTVT về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải.
 
* (SMS: 95/2012/ND-CP) - Ngày 12/11/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2012/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 2916/QD-BGTVT) - Ngày 12/11/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2916/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tổ Biên tập xây dựng sách "Giao thông vận tải Việt Nam".
 
* (SMS: 2909/QD-BGTVT) - Ngày 12/11/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2909/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ cào bóc tái chế tại Dự án cải tạo, khôi phục mặt đường Quốc lộ 5.
 
* (SMS: 1673/QD-TTg) - Ngày 08/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1673/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.
 
* (SMS: 1668/QD-TTg) - Ngày 08/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1668/QĐ-TTg về việc chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp.
 
* (SMS: 1662/QD-TTg) - Ngày 08/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1662/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hội Nghĩa, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 1661/QD-TTg) - Ngày 08/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1661/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiêm giữ chức Trưởng ban Công tác đàm phán của Việt Nam về biến đổi khí hậu.

CÔNG NGHIỆP


* (SMS: 32/2012/TT-BCT)
- Ngày 12/11/2012,
Bộ Công Thương ban hành Thông tư 32/2012/TT-BCT về việc quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.
 
* (SMS: 8998/VPCP-KTN) - Ngày 08/11/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8998/VPCP-KTN về việc đảm bảo cung cấp điện cho Dự án Sam sung Việt Nam.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP


* (SMS: 49/2012/QD-TTg)
- Ngày 08/11/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 49/2012/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 142/2009/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
 
* (SMS: 188/2012/TT-BTC) - Ngày 07/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 188/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.
 
* (SMS: 1870/TTg-DMDN) - Ngày 07/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1870/TTg-ĐMDN về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 28-NQ-TW của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.
 
* (SMS: 52/2012/TT-BNNPTNT) - Ngày 22/10/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 52/2012/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2011 và Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2011.
 
* (SMS: 48/2012/TT-BNNPTNT) - Ngày 26/09/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT về việc quy định chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH


* (SMS: 9115/KH-BTP)
- Ngày 13/11/2012,
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch 9115/KH-BTP về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013.
 
* (SMS: 2945/QD-BTP) - Ngày 07/11/2012, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2945/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch năm 2012 về tuyên truyền, phổ biến về Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" và Luật giám định tư pháp.
 
* (SMS: 11/2012/TT-BTP) - Ngày 30/10/2012, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 11/2012/TT-BTP về việc ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.
 
* (SMS: 1698/QD-CTN) - Ngày 22/10/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1698/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 1701/QD-CTN) - Ngày 22/10/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1701/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 1700/QD-CTN) - Ngày 22/10/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1700/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 1669/QD-CTN) - Ngày 16/10/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1669/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 1653/QD-CTN) - Ngày 12/10/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1653/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

XUẤT NHẬP CẢNH


* (SMS: 190/2012/TT-BTC)
- Ngày 09/11/2012,
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 190/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

HÀNG HẢI


* (SMS: 8948/VPCP-KTN)
- Ngày 07/11/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8948/VPCP-KTN về việc áp dụng các quy định của Tổ chức hàng hải quốc tế về tiêu chuẩn sơn sử dụng để sơn các két nước dằn (két ballast) trên tàu biển và thực hiện hợp đồng đóng tàu VNL RUBY.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 2067/BTDKT-VIII)
- Ngày 12/11/2012,
Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương ban hành Công văn 2067/BTĐKT-VIII về việc khen thưởng tổng kết các hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2012).

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.