Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
811 kết quả chứa từ khóa: 28/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 28/CT-TTg 2021 tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Lĩnh vực: Chính sách; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2021
02

Chỉ thị 28/CT-TTg 2020 giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2020
03

Chỉ thị 28/CT-TTg 2019 tăng cường công tác tiêm chủng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
04

Chỉ thị 28/CT-TTg 2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý với cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 18/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2018
05

Chỉ thị 28/CT-TTg về giải pháp đấu tranh hành vi xâm hại động vật hoang dã trái pháp luật

Lĩnh vực: Chính sách; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 17/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
06

Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
07

Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch đảm bảo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2012
08

Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2014
09

Chỉ thị 15/CT-TTg quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
10

Chỉ thị 29/CT-TTg 2020 giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2020
11

Chỉ thị 12/CT-TTg 2019 phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2019
12

Chỉ thị 16/CT-TTg 2020 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
13

Quyết định 28/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tên sử dụng trong các văn bản của Ban chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001-2005

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
14

Chỉ thị 17/CT-TTg ngăn chặn tàu cá Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp

Lĩnh vực: Ngoại giao; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
15

Chỉ thị 28/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách chống hàng giả, hàng kém chất lượng,

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Vi phạm hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
16

Chỉ thị 28/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 6 tháng cuối năm 2006

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 07/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
17

Chỉ thị 28/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp bình ổn giá trong những tháng cuối năm 2005

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 03/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
18

Chỉ thị 28/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai năm 2005

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2004
19

Chỉ thị 28/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Biên giới quốc gia

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 19/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
20

Chỉ thị về việc tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

Ban hành: 28/11/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
Vui lòng đợi