Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.395 kết quả chứa từ khóa: 74/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 74/NQ-CP đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
02

Nghị quyết 74/NQ-CP năm 2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2018
03

Nghị quyết 74/NQ-CP 2017 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 09/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2017
04

Nghị quyết 74/NQ-CP về xuất khẩu gạo của 09 đơn vị hạch toán

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Chính sách Tải về
Ban hành: 31/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
05

Nghị quyết 74/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2014

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2014
06

Nghị quyết 74/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 13/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2013
07

Nghị quyết 74/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 12/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2012
08

Nghị quyết 74/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 01/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2011
09

Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 08/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
10

Nghị quyết 72/NQ-CP của Chính phủ bãi bỏ một số điều của Nghị định 74/2009/NĐ-CP ngày 09/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Dân sự Tải về
Ban hành: 03/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2014
11

Nghị định 74/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2004 - 2009

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 21/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
12

Nghị quyết 54/NQ-CP 2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
13

Nghị quyết 11/NQ-CP 2022 Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 30/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2022
14

Nghị quyết 01/NQ-CP 2022 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 08/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2022
15

Nghị quyết 138/NQ-CP 2021 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
16

Nghị quyết 99/NQ-CP 2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển KTXH 5 năm 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
17

Nghị quyết 50/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
18

Nghị quyết 01/NQ-CP giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
19

Nghị quyết 140/NQ-CP thực hiện Nghị quyết về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
20

Nghị quyết 131/NQ-CP bổ sung quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
Vui lòng đợi