Tổng hợp các quy định về tuyển dụng công chức

Lọc bài viết theo:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyển dụng công chức năm 2024 26/06/2024

Ngày 24/6/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 801/QĐ-BLĐTBXH phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2024.

[Tổng hợp] Kế hoạch tuyển dụng công chức các ngành năm 2024 26/06/2024

Bài viết tổng hợp Kế hoạch tuyển dụng công chức các ngành năm 2024, theo dõi ngay để cập nhật toàn bộ thông tin.

Kế hoạch tuyển dụng công chức Thuế năm 2024 23/02/2024

Ngày 07/02/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 246/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024.

Kho bạc Nhà nước tuyển dụng công chức năm 2024 20/02/2024

Ngày 19/02/2024, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 262/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2024.

Nội quy thi kiểm định đầu vào công chức: Cần nắm rõ những gì? 05/12/2023

Bộ Nội vụ ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức tại Thông tư 17/2023/TT-BNV. Dưới đây là tổng hợp những quy định đáng chú ý nhất về nội quy thi kiểm định đầu vào công chức.

Đề xuất quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức 01/06/2023

Sau khi ban hành Nghị định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, mới đây, Bộ Nội vụ đã đề xuất nội quy tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức tại dự thảo Thông tư dưới đây.

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức: Điều kiện, thủ tục thế nào? 23/02/2023

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức đã được bổ sung tại Luật Cán bộ, công chức sửa đổi 2019 nhưng mới đây Chính phủ mới hướng dẫn chi tiết điều kiện, thủ tục, nội dung kiểm định tại Nghị định số 06/2023/NĐ-CP.

Từ 2024, tất cả công chức phải kiểm định chất lượng đầu vào? 05/08/2022

Từ 01/7/2020 khi Luật Cán bộ, công chức sửa đổi có hiệu lực đã quy định công chức phải kiểm định chất lượng đầu vào nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể. Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành dự thảo Nghị định hướng dẫn kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Cấu trúc đề thi công chức theo quy định mới từ 01/12/2020 26/12/2020

Với việc ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Một trong những nội dung thay đổi là về cấu trúc đề thi công chức.

Thủ tục xét tuyển công chức cập nhật mới nhất 23/12/2020

Xét tuyển là một trong hai hình thức tuyển dụng công chức hiện đang được áp dụng theo quy định tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP. Vậy, thủ tục xét tuyển công chức mới nhất thế nào?

Đậu công chức không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học? 08/08/2021

Hiện nay, có rất nhiều ý kiến cho rằng những loại chứng chỉ ngoại ngữ, tin học là không cần thiết. Vậy theo quy định thì có phải trúng tuyển công chức không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học?

Nội quy thi tuyển công chức thay đổi thế nào từ 20/01/2021? 12/12/2020

Theo Thông tư 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020, Nội quy thi tuyển công chức về cơ bản là được kế thừa từ quy định đang được áp dụng hiện nay ngoại trừ các điểm dưới đây:

Viết 2 màu mực trong bài thi công chức có thể không bị điểm 0 09/12/2020

Nội quy tuyển dụng công chức vừa được Bộ Nội vụ ban hành tại Thông tư 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 có nhiều quy định mới về xử lý thí sinh vi phạm trong đó có hình thức chấm điểm 0.

Quy định mới về thời hạn nhận việc khi trúng tuyển công chức 09/12/2020

Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ đề cập đến tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Nghị định 138/2020: 8 điểm mới về tuyển dụng công chức 08/12/2020

Bên cạnh chế độ tập sự của công chức, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP còn có rất nhiều điểm mới về việc tuyển dụng công chức. Dưới đây là tổng hợp 08 điểm mới đó.

Từ 20/01/2021, chỉ còn 2 trường hợp bị hủy kết quả thi công chức 08/12/2020

Đây là nội dung mới đáng chú ý vừa được Bộ Nội vụ ban hành tại Thông tư số 6/2020/TT-BNV về Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng viên chức.

Thêm trường hợp thí sinh thi công chức bị đình chỉ thi 06/12/2020

Bộ Nội vụ mới ban hành Thông tư 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 về Quy chế và Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

8 quy định mới về chế độ tập sự của công chức từ 01/12/2020 04/12/2020

Thông thường, khi được tuyển dụng công chức sẽ phải tập sự để tập làm các công việc của vị trí việc làm. Dưới đây là quy định mới về chế độ tập sự của công chức từ 01/12/2020 theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.

Quy định mới về đối tượng được ưu tiên tuyển dụng công chức 03/12/2020

Tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/11/2020 có nhiều quy định mới về đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức.

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường tại TP. HCM 08/09/2020

Ngày 04/9/2020, TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường tại TP. HCM kèm Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND, có hiệu lực từ 14/9/2020.