Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 547 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
41

Kế hoạch 113/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2019

Ban hành: 28/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2019
42

Công văn 2209/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc thực hiện trong năm 2019 Quyết định 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022"

Ban hành: 17/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2019
43

Thông báo 15/TB-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc đính chính Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Ban hành: 05/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2019
44

Kế hoạch 1543/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Ban hành: 04/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2019
45

Công văn 91/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc cung cấp thông tin kinh phí liên quan đến hòa giải, đối thoại

Ban hành: 26/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
46

Công văn 1437/BTP-CNTT của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch

Ban hành: 25/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2019
47

Công văn 2771/BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát, đề xuất bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ban hành: 23/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2019
48

Công văn 1112/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba

Ban hành: 02/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2019
49

Công văn 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1)

Ban hành: 29/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2019
50

Công văn 2280/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc gửi bổ sung Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành theo Nghị định 07/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019

Ban hành: 22/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2019
51

Công văn 930/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp về việc ban hành Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019

Ban hành: 20/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2019
52

Công văn 819/BTP-XBTP của Bộ Tư pháp về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng mẫu giấy in Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Ban hành: 12/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2019
53

Công văn 97/TANDTC-HVTA của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2019

Ban hành: 07/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2019
54

Kế hoạch 708/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021" năm 2019

Ban hành: 05/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2019
55

Kế hoạch 709/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019

Ban hành: 05/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2019
56

Công văn 1598/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ phiên họp của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ban hành: 27/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
57

Công văn 449/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật Công chứng năm 2014

Ban hành: 12/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2019
58

Hướng dẫn 10/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2019

Ban hành: 17/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2019
59

Hướng dẫn 06/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án về trật tự xã hội năm 2019

Ban hành: 14/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2019
60

Kế hoạch 4767/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai công tác tư pháp năm 2019

Ban hành: 11/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2018
Vui lòng đợi