Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 54 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Văn bản hợp nhất 951/VBHN-BTP năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Xác thực: 21/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
02

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2019 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước công dân

Xác thực: 18/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
03

Văn bản hợp nhất 109/VBHN-BTP năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

Xác thực: 08/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
04

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
05

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Công chứng

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
06

Văn bản hợp nhất 1934/VBHN-BTP năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Xác thực: 07/06/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
07

Văn bản hợp nhất 462/VBHN-BTP năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Xác thực: 22/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
08

Văn bản hợp nhất 4417/VBHN-BTP năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Xác thực: 01/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
09

Văn bản hợp nhất 2782/VBHN-BTP năm 2014 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Xác thực: 23/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
10

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu

Xác thực: 14/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
11

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam

Xác thực: 10/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
12

Văn bản hợp nhất 8191/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

Xác thực: 24/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
13

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
14

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
15

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
16

Văn bản hợp nhất 8020/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm

Xác thực: 10/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
17

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2013 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về Chứng minh nhân dân

Xác thực: 26/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2017
18

Văn bản hợp nhất 6770/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

Xác thực: 17/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Cư trú

Xác thực: 11/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 4618/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Xác thực: 12/06/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
Vui lòng đợi