Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.384 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
41

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc bãi bỏ 02 quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Ban hành: 08/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
42

Quyết định 703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 08/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
43

Quyết định 570/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
44

Công văn 301/TTg-PL của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng thể chế, pháp luật

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2022
45

Quyết định 285/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án: “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”

Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2022
46

Công văn 1043/BTP-CCN của Bộ Tư pháp về việc thực hiện thủ tục giao nhận con nuôi nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19

Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
47

Kế hoạch 112/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
48

Quyết định 1001/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022-2027

Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2022
49

Quyết định 509/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2022

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2022
50

Kế hoạch 73/KH-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức phiên tòa trực tuyến

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
51

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
52

Công văn 1091/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
53

Hướng dẫn 23/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
54

Quyết định 1032/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; nghị định của Chính phủ

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
55

Quyết định 597/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
56

Quyết định 495/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp và Hệ thống thi hành án dân sự năm 2022 - 2023

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
57

Kế hoạch 42/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc kiểm tra công tác Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; công tác Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
58

Quyết định 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027"

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
59

Công văn 63/TANDTC-TH của Toà án nhân dân tối cao về việc thông báo chương trình tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Trợ lý ảo

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
60

Quyết định 469/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập Vụ Hợp tác quốc tế (25/4/1987-25/4/2022)

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
Vui lòng đợi