Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.385 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
5181

Nghị định 68/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định thi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Ban hành: 10/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
5182

Quyết định 257/2002/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam

Ban hành: 10/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
5183

Quyết định 258/2002/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam

Ban hành: 10/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
5184

Công văn 96/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc hoãn chấp hành hình phạt tù

Ban hành: 08/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
5185

Quyết định 27/2002/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức thu phí dịch vụ công chứng, chứng thực áp dụng tại cơ quan công chứng, chứng thực

Ban hành: 04/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2015
5186

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Hiệp định Hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Pháp

Ban hành: 20/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2004
5187

Nghị định 62/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07/8/1999 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 14/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
5188

Công văn 81/2002/TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải đáp các vấn đề về nghiệp vụ

Ban hành: 10/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
5189

Chỉ thị 14/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới

Ban hành: 04/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
5190

Quyết định 205/2002/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TW của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế và chương trình hành động của Chính phủ

Ban hành: 27/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
5191

Thông tư liên tịch 33/2002/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tài sản cho thuê tài chính

Ban hành: 12/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2003
5192

Chỉ thị 16/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện kháng nghị 01/VKSTC-KSTTPL ngày 14 tháng 01 năm 2002 của viện kiểm sát nhân dân tổi cao về khắc phục và xử lý vi phạm pháp luật đất đại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
5193

Thông tư 06/2002/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 165/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

Ban hành: 28/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2003
5194

Quyết định 168/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Ban hành: 27/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
5195

Chỉ thị 07/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2002

Ban hành: 26/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
5196

Thông tư liên tịch 15/2002/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự, kinh phí để lại cho Uỷ ban nhân dân xã, phường tham gia thực hiện công tác thi hành án đã thu nộp vào ngân sách Nhà nước

Ban hành: 08/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2004
5197

Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT/NHNN-BTP của Ngân hành Nhà nước và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 5/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về thủ tục bán tài sản bảo đảm, công chứng, chứng thực văn bản bán tài sản và giao tài sản cho các ngân hàng thương mại theo bản án, quyết định của toà án

Ban hành: 05/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
5198

Thông tư 03/2002/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn quản lý ngân sách ngành Tư pháp năm 2002

Ban hành: 04/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
5199

Thông tư 02/2002/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 94/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh luật sư

Ban hành: 22/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2005
5200

Công văn 07/2002/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc phản ánh tình hình tranh chấp có liên quan đến nợ hụi ở địa phương

Ban hành: 18/01/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
Vui lòng đợi