Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.981 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4901

Thông tư liên tịch 119-TT/LT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kê biên tài sản của doanh nghiệp để đảm bảo thi hành án

Ban hành: 04/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
4902

Công văn 51/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng biểu mẫu

Ban hành: 23/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2005
4903

Nghị định 47/CP của Chính phủ về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

Ban hành: 03/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
4904

Công văn 34/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng biểu mẫu thi hành bản án hình sự

Ban hành: 23/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2004
4905

Công văn 07/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thẩm quyền của VKSND kiểm sát công tác xét xử của TAND

Ban hành: 21/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
4906

Thông tư liên tịch 10/TTLT của Bộ Nội vụ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn xử lý các hành vi đua xe trái phép

Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
4907

Thông tư liên tịch 11/BKH-NG của Bộ Kế hoạch và đầu tư và bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thủ tục xác nhận nguồn gốc Việt Nam và lý lịch tư pháp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
4908

Thông tư 1611/TT của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện việc chia tách tỉnh đối với các cơ quan tư pháp địa phương

Ban hành: 27/11/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
4909

Thông tư liên tịch 355-TT/LB của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 160/TTg ngày 15/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp

Ban hành: 12/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
4910

Thông tư liên tịch 06/TTLN của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xử lý tội trốn thuế

Ban hành: 20/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
4911

Công văn 325/CA của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn chuyển bản sao bản án và quyết định của Toà án

Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
4912

Công văn 1060/LS-TVPL của Bộ Tư pháp gửi các Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 11/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
4913

Công văn 39/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Ban hành: 06/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
4914

Công văn 40/KHXX của Toà án nhân dân tối cáo về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động

Ban hành: 06/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
4915

Thông báo về việc huỷ bỏ, chấm dứt hiệu lực thi hành, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định pháp luật dân sự theo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật dân sự

Ban hành: 05/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
4916

Thông tư 67/TT-THA của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức hoạt động thi hành án dân sự

Ban hành: 05/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
4917

Thông tư 66/THA của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc quản lý, trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ trong công tác thi hành án dân sự

Ban hành: 04/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
4918

Thông tư 26TC/HCSN của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp phát, quản lý, quyết toán kinh phí hỗ trợ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh

Ban hành: 22/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
4919

Nghị định 31/CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Công chứng Nhà nước

Ban hành: 18/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
4920

Thông tư hướng dẫn chế độ bồi dưỡng phiên toà

Ban hành: 09/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi