Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.970 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4641

Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương

Ban hành: 05/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2005
4642

Quyết định 67/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chương trinh xây dựng va ban hành văn bản quy pham pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố năm 2005

Ban hành: 04/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
4643

Nghị quyết 03/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản

Ban hành: 28/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2005
4644

Quyết định 01/2005/QĐ-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về Quy chế làm việc của Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản

Ban hành: 27/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2005
4645

Nghị quyết 02/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật tố tụng dân sự

Ban hành: 27/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2005
4646

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc hướng dẫn về thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự

Ban hành: 18/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2005
4647

Quyết định 55/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công chứng, chứng thực bản sao giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 01/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
4648

Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004"

Ban hành: 31/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2005
4649

Nghị định 26/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Ban hành: 02/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2005
4650

Chỉ thị 03/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Ban hành: 25/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2005
4651

Công văn 404/TP-THA của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số vấn đề nghiệp vụ thi hành án

Ban hành: 24/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
4652

Quyết định 34/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức khối Tư Pháp

Ban hành: 23/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2006
4653

Quyết định 22/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2005 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
4654

Quyết định 28/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bổ sung dự toán kinh phí năm 2005 cho Sở Tư Pháp

Ban hành: 15/02/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2006
4655

Công văn 127/TP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Pháp lệnh Giám định tư pháp

Ban hành: 13/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2005
4656

Công văn 18/2005/KHXX của Toà án Nhân dân Tối cao về việc tham gia phiên tòa phúc thẩm của Viện Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 02/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2005
4657

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 122/2004/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW và doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 24/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2005
4658

Chỉ thị số 01/2005/CT-BTP của Bộ tư pháp về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2005

Ban hành: 19/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
4659

Thông tư 01/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép, thay đổi nội dung giấy phép, đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài, đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài và lệ phí toà án liên quan đến trọng tài

Ban hành: 04/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2005
4660

Nghị quyết 742/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật Tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ban hành: 24/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2005
Vui lòng đợi