Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.290 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4221

Công văn 1060/LS-TVPL của Bộ Tư pháp gửi các Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 11/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
4222

Công văn 39/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Ban hành: 06/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
4223

Công văn 40/KHXX của Toà án nhân dân tối cáo về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động

Ban hành: 06/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
4224

Thông báo về việc huỷ bỏ, chấm dứt hiệu lực thi hành, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định pháp luật dân sự theo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật dân sự

Ban hành: 05/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
4225

Thông tư 67/TT-THA của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức hoạt động thi hành án dân sự

Ban hành: 05/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
4226

Thông tư 66/THA của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc quản lý, trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ trong công tác thi hành án dân sự

Ban hành: 04/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
4227

Thông tư 26TC/HCSN của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp phát, quản lý, quyết toán kinh phí hỗ trợ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh

Ban hành: 22/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
4228

Nghị định 31/CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Công chứng Nhà nước

Ban hành: 18/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
4229

Thông tư hướng dẫn chế độ bồi dưỡng phiên toà

Ban hành: 09/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
4230

Quyết định 160/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp

Ban hành: 15/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
4231

Quyết định 154/TTg Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng phiên tòa

Ban hành: 12/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
4232

Quyết định 715/TTg của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống ngành Tư pháp

Ban hành: 07/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
4233

Thông tư 791 TT/LS-TVPL của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành quy chế hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài ở Việt Nam

Ban hành: 08/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4234

Nghị định 42/CP của Chính phủ ban hành quy chế hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 08/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4235

Quyết định 528-QĐ/BT của Bộ Tư pháp về quy chế làm việc của Tổ quản lý tài sản và Tổ thanh lý tài sản

Ban hành: 13/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
4236

Thông tư liên tịch 503-TT/LB của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 184/CP ngày 30/11/1994 của Chính phủ quy định về thủ tục kết hôn, nhận con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nhận đỡ đầu giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài

Ban hành: 25/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
4237

Thông tư liên tịch 33-TT/LB của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kết hôn, công nhận việc kết hôn, nhận con ngoài giá thú, đăng ký nuôi con nuôi và công nhận việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài

Ban hành: 24/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
4238

Công văn 13/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về hướng dẫn việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù

Ban hành: 07/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
4239

Quyết định 935/QĐ-TC của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ Tư pháp

Ban hành: 09/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2008
4240

Nghị định 117-CP của Chính phủ về án phí, lệ phí Toà án

Ban hành: 07/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi