Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.230 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
02

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
03

Công văn 6050/BTNMT-PC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2020
04

Quyết định 2411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
05

Kế hoạch 122/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2020
06

Quyết định 2168/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 26/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2020
07

Quyết định 2674/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2020
08

Kế hoạch 204/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổng kết Cuộc thi "Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng"; Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
09

Công văn 3889/BTP-BTNN của Bộ Tư pháp về việc phối hợp xây dựng Báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường Nhà nước năm 2020

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
10

Quyết định 4713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2020
11

Quyết định 3145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm và hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2020
12

Nghị định 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
13

Quyết định 4667/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép thành lập Hội Thừa phát lại Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2020
14

Quyết định 4656/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức lại Báo Kinh tế và Đô thị trên cơ sở sáp nhập Báo Pháp luật và Xã hội trực thuộc Sở Tư pháp và Báo Kinh tế và Đô thị

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2020
15

Quyết định 1996/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thừa phát lại và lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
16

Nghị quyết 1033/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
17

Kế hoạch 113/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP "quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ"

Lĩnh vực: Hình sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
18

Quyết định 371/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
19

Quyết định 780/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
20

Quyết định 8821/QĐ-BCĐ896 của Ban Chỉ đạo 896 về việc ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2020
Vui lòng đợi