Điểm tin văn bản mới

rss
Lọc bài viết theo:

Đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước 07/04/2014

Trước tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức; tổng cầu tăng chậm, tăng trưởng tín dụng còn thấp, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, nợ xấu chưa được giải quyết căn bản và sản xuất, kinh doanh còn khó khăn..., ngày 04/04/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 03/2014...