Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
169.389 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
166261

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7424-1:2004 Vật liệu dệt - Thiết bị thử mài mòn Martindale

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2020
166262

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7424-2:2004 ISO 12947-2:1998 Vật liệu dệt - Xác định formalđehyt

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2020
166263

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7444-5:2004 ISO 7176-5:1986 Khối lượng và không gian quay xe của xe lăn

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2020
166264

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7419:2004 ASTM D 3242-01 Nhiên liệu tuốc bin hàng không - Phương pháp xác định axit tổng

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2020
166265

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7434-1:2004 Ống nhựa nhiệt dẻo - Phương pháp thử xác định độ bền kéo

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2020
166266

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1023:1991 Phương pháp thử vô khuẩn thuốc và dụng cụ y tế

Ban hành: 1991
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2020
166267

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 147:2006 Tiêu chuẩn công nhận giống cây trồng lâm nghiệp

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2020
166268

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 126:2006 Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây gỗ lá rộng dưới tán rừng trồng

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2020
166269

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 142:2006 Quy trình kỹ thuật trồng thảo quả

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
166270

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 141:2006 Quy trình kỹ thuật trồng Bời lời đỏ

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
166271

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 774-3:2006 Thử hệ thống điều chỉnh mức phun thiết bị phun thuốc

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
166272

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 146:2006 Quy trình kỹ thuật trồng trúc sào

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
166273

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 87:2006 Quy phạm kỹ thuật nuôi cá sấu nước ngọt

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
166274

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11117:2015 Axit phosphoric sử dụng trong công nghiệp

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2020
166275

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11119:2015 Phương pháp đo điện thế xác định ion clorua

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2020
166276

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 920-2:2006 Máy kéo có khoảng cách vết bánh hoặc xích hẹp

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2020
166277

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 374:2006 Yêu cầu cơ bản hỗn hợp bê tông trộn sẵn

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
166278

Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 267:2002 Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép

Ban hành: 2002
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
166279

Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 80:2002 Đất xây dựng - Phương pháp xác định môđun biến dạng

Ban hành: 2002
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
166280

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5970:1995 Lập kế hoạch giám sát chất lượng không khí xung quanh

Ban hành: 1995
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
Vui lòng đợi