Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
167.987 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
166221

Sắc lệnh ban bố mẫu Quốc huy nước Việt nam dân chủ cộng hoà

Ban hành: 14/01/1956
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
166222

Sắc lệnh chỉ định các ông vào uỷ ban Hành chính thành phố Hải phòng

Ban hành: 18/07/1955
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
166223

Sắc lệnh về điều chỉnh địa giới 2 tỉnh Lào cai và Yên bái

Ban hành: 13/05/1955
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
166224

Sắc lệnh chỉ định các ông vào UBKC khu Hồng Quảng

Ban hành: 29/04/1955
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
166225

Sắc lệnh ấn định người ở bộ đội địa phương cũng coi như bộ đội chủ lực

Ban hành: 20/06/1954
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
166226

Sắc lệnh chỉ định chủ tịch, uỷ viên UBKCHC khu Tây Bắc

Ban hành: 24/04/1954
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
166227

Sắc lệnh chỉ định ông Trần Kiên làm uỷ viên UBKCHC khu tả ngạn

Ban hành: 20/12/1953
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
166228

Sắc lệnh cho ngân hàng Quốc gia Việt nam phát hành loại giấy bạc 5000 đ

Ban hành: 01/12/1953
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
166229

Sắc lệnh sửa đổi điều lệ tạm thời thuế nông nghiệp

Ban hành: 18/08/1953
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
166230

Sắc lệnh quy định việc quản chế

Ban hành: 18/08/1953
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
166231

Sắc lệnh cho phép ông Đinh Văn Đức từ chức uỷ viên UBKCHC Liên khu 4

Ban hành: 18/07/1953
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
166232

Sắc lệnh chỉ định ông Lê Thanh làm Phó chủ tịch UBKCHC Liên khu 3

Ban hành: 18/07/1953
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
166233

Sắc lệnh lấy đồng bạc ngân hàng Quốc gia Việt nam làm đơn vị tiền tệ

Ban hành: 20/05/1953
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
166234

Sắc lệnh bổ nhiệm ông Lý Ban giữ chức Giám đốc cụ Quản lý xuất khẩu thuộc bộ công thương

Ban hành: 01/05/1953
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
166235

Sắc lệnh trừng trị các loại Việt gian phản động

Ban hành: 20/01/1953
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
166236

Sắc lệnh bổ nhiệm ông Lê Khắc phó kỹ sư công chính giữ chức phó giám đốc Nha công chính hoả xa

Ban hành: 04/11/1952
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
166237

Sắc lệnh cho ban hành bản điều lệ về doanh nghiệp quốc gia

Ban hành: 04/11/1952
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
166238

Sắc lệnh đặt bộ phận nhà in và phát hành trong Nha tuyên truyền và văn nghệ thành một doanh nghiệp quốc gia lấy tên là Nha in quốc gia

Ban hành: 10/10/1952
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
166239

Sắc lệnh chỉ định bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng làm uỷ viên UBKCHC Nam bộ

Ban hành: 22/09/1952
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
166240

Sắc lệnh sửa đổi một số quy lệ và chế định trong dân luật

Ban hành: 22/05/1950
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi