Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 10.576 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
10461

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7180-3:2007 Tủ lạnh thương mại - Phương pháp thử - Phần 3: Thử nhiệt độ

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
10462

Tiêu chuẩn TCVN 1866:2000 Giấy - Xác định độ bền gấp

Ban hành: 2000
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
10463

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1862-2:2000 Giấy và cáctông - Xác định độ bền kéo - Phương pháp tốc độ giãn dài không đổi

Ban hành: 2000
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
10464

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7973-1:2008 ISO 13232-1:2005 Mô tô-Quy trình thử và phân tích để nghiên cứu đánh giá các thiết bị lắp trên mô tô để bảo vệ người lái khi đâm xe-Phần 1: Định nghĩa, ký hiệu và yêu cầu chung

Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
10465

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7046:2009 Thịt tươi-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2018
10466

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7400:2004 Bơ - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
10467

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7398:2004 Tương cà chua - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
10468

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7397:2004 Tương ớt - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
10469

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7401:2004 Tiêu chuẩn chung đối với phomat

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
10470

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5438:2004 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
10471

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7402:2004 Kem thực phẩm - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
10472

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7457:2004 ISO/IEC GUIDE 65:1996 Yêu cầu chung đối với các tổ chức điều hành hệ thống chứng nhận sản phẩm

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
10473

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 6422:2004 Mẫu trình bày tài liệu thương mại

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
10474

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7447-1:2010 IEC 60364-1:2005 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp-Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2018
10475

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6434-1:2008 IEC 60898-1:2003 Khí cụ điện-Aptomat bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự-Phần 1: Aptomat dùng cho điện xoay chiều

Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2018
10476

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8268:2009 Bảo vệ công trình xây dựng-Diệt và phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2018
10477

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7447-1:2004 IEC 60364-1:2001 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
10478

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7416:2004 Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt để diệt côn trùng trong cá khô và cá khô ướp muối

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
10479

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9801-1:2013 ISO/IEC 27033-1:2009 Công nghệ thông tin-Kỹ thuật an ninh-An ninh mạng-Phần 1: Tổng quan và khái niệm

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
10480

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9636:2013 ISO 8870:2006 Sữa và sản phẩm sữa-Phương pháp phát hiện thermonuclease tạo thành do staphylococci dương tính với coagulase

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
Vui lòng đợi